Pige sidder ved en computer og træner matematikopgaver

FLEX-programmerne

I tillæg til din læse- og skriveteknologi, finder du også programmer, der understøtter læring og hukommelsen.

Hukommelsesleg Flex

Træn arbejdshukommelsen og lær bedre.

Arbejdshukommelsen er selve fundamentet for læring. Evnen til at kunne holde og bearbejde informationer er centrale for mentale aktiviteter som at læse, regne og løse problemer.

Træningen af arbejdshukommelsen med Hukommelsesleg Flex sigter på at forbedre koncentration, opmærksomhedsspændvidde, selvtillid og læringspotentiale for den, der træner – og herigennem opnå bedre faglige resultater og få mere struktur i hverdagen.

Intensiv træning
Træningen foregår over en periode på 5-7 uger.  Brugeren træner struktureret 25-40 minutter pr. dag, 4-5 dage om ugen. Der gives verbale instruktioner til øvelserne og umiddelbar feedback.

Til både børn og voksne
Programmet har en juniordel (fra 4-15 år) og en seniordel til unge og voksne. Øvelsernes sværhedsgrad tilpasser sig automatisk efter brugerens præstation, så kravene til arbejdshukommelsen hele tiden stiger.

Materialer der motiverer
Træneren planlægger og støtter træningen, med god hjælp fra programmets udførlige vejledninger, logbog, belønnings- og evalueringsskemaer. Træneren kan være en lærer, pædagog eller forælder – helst den samme gennem hele forløbet. 

Brug Hukommelsesleg Flex på pc, Mac, Chromebook, iPad og Android.

Matematikleg Flex

Træn matematikfærdigheder hos børn og unge, der har særligt svært ved matematik.

Matematikleg Flex kan forbedre den matematiske evne hos børn og unge, der har matematikvanskeligheder, typisk som følge af talblindhed, koncentrationsbesvær eller dysleksi.

Overtræning af grundlæggende matematik

Programmet træner centrale matematiske færdigheder som antalsopfattelse, talforståelse og den mentale tallinje. Formålet med træningen er at konsolidere matematisk viden for dermed at lette senere matematisk indlæring. Eleven kan træne i en juniordel (5-12 år) og en seniordel (fra 12 år og op).

Struktureret og intensivt forløb

Matematikleg Flex indeholder 25 sessioner med øvelser, som eleven kan løse på 20-40 minutter. Træningen foregår over en periode på 5-7 uger. Træneren – helst den samme gennem hele forløbet – motiverer eleven gennem konstant støtte og feedback. Træneren er oftest matematiklæreren, men kan også være en pædagog eller forælder.
Udførlige vejledninger gør det nemt at komme i gang. 

Adaptiv feedback giver effektiv træning

Programmets øvelser tilpasser sig løbende (adaptivt) til elevens niveau, så han eller hun hele tiden udfordres, men kan mestre opgaveløsningen. At eleven altid udfordres på et passende niveau har vist sig at være en nøglefaktor for effektiv træning.

Træningen kan foregå på pc, Mac, Chromebook eller tablets. 

Med IntoWords-Træneren kommer du i gang i dit eget tempo

IntoWords-Træneren

I IntoWords-Træneren kan du øve dig i funktionerne i IntoWords og få gennemgået gode læse- og skrivestrategier i dit eget tempo.

Med IntoWords-Træneren bliver du let og hurtig ekspert gennem forskelllige opgaver, hvor du i dit eget tempo bliver fortrolig med eller endnu bedre til IntoWords.

Med den tilhørende lærervejledning kan du, som lærer, inddrage IntoWords-Træneren i undervisningen, hvor eleverne selvstændigt kan arbejde med opgaverne og udvikle deres læse- og skrivefærdigheder med IntoWords.