Andra hjälpverktyg

Utöver läs- och skrivteknologin finns här också program som underlättar inlärning och minnet.

Minneslek FLEX

Programmet innehåller ett stort antal olika arbetsminnesövningar som avser att träna 
skilda aspekter av arbetsminnet. En del av övningarna ställer högre krav på spatialt arbetsminne medan andra kräver mer auditivt arbetsminne. 

Övningarnas skilda innehåll och utseende syftar också till att skapa och bibehålla elevens motivation under träningsperioden. Minneslek Flex ONLINE har erhållit produktionsstöd
från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). 

Mattelek FLEX

Träna upp mattefärdigheterna hos barn och unga som har särskilt svårt för matte.

Mattelek FLEX kan förbättra mattefärdigheterna hos barn och unga som har svårigheter med matematik. Ofta är det en konsekvens av dyskalkyli, koncentrationssvårigheter eller dyslexi.

Plugga in den grundläggande matten

Programmet tränar upp de centrala matematiska färdigheterna som antalsuppfattning, talförståelse och den mentala tallinjen. Syftet med träningen är att förbättra den matematiska kunskapen och därmed underlätta den matematiska inlärningen. Eleven kan träna i en juniordel (5–12 år) och en seniordel (12 år och uppåt).

Strukturerat och intensivt förlopp

Mattelek FLEX innehåller 25 sessioner med övningar som eleven kan lösa på 20-40 minuter. Träningen pågår under en period på 5–7 veckor. Tränaren – helst samma under hela förloppet – motiverar eleven med konstant stöd och återkoppling. Tränaren är ofta matteläraren, men det kan även vara en pedagog eller en förälder.

Utförliga instruktioner gör det enkelt att komma i gång. 

Adaptiv återkoppling ger effektiv träning

Övningarna i programmet anpassar sig löpande till elevens nivå, så att hen hela tiden utmanas samtidigt som hen kan lösa problemen. Att eleven alltid utmanas på en lämplig nivå har visat sig vara en nyckelfaktor för effektiv träning.

Träningen kan företas på PC, Mac, Chromebook eller en surfplatta.

Mattekoden FLEX

Mattekoden är framtaget specifikt för äldre elever med matematiksvårigheter.
Programmet har utvärderats med goda resultat på elever med behov av särskilt stöd i matematik. Intensivträningen med Mattekoden kan utgöra ett effektivt komplement för elever med matematiksvårigheter för att uppnå kursmålen inom matematik.  

Varför intensivträna med Mattekoden?
Övningarna är baserade på vad elever med matematiksvårigheter behöver träna för att sedan kunna ta till sig den ordinarie undervisningen. Intensivträning med Mattekoden ger en unik möjlighet att påskynda automatiseringen av grundläggande färdigheter på ett strukturerat sätt. 

Hur går träningen till? 

  • Eleven tränar 25 tillfällen under 5-8 veckor. 
  • Varje träningstillfälle tar ca 20-40 minuter. 
  • Alla övningar anpassas automatiskt efter elevens prestation för att träningen ska befinna sig på optimal nivå. 
  • Övningarna innehåller ingen text och eleven får instruktioner och svar verbalt. 

Skoltavlan

Med Skoltavlan skapar du eget interaktivt undervisningsmaterial.

Skoltavlan är en plattform fylld med interaktivt undervisningsmaterial för elever i förskola, grundskola och särskola. Skoltavlan kan användas på SMART Board, iPad, PC eller Mac. I Skoltavlan kan man enkelt skapa, dela och hämta interaktivt undervisningsmaterial. Du väljer själv vilka material dina elever ska få tillgång till, oavsett om ni använder app- eller webbversionen av Skoltavlan.

Ta del av interaktivt material från Biblioteket

Biblioteket är Skoltavlans hjärta där du hittar innehåll skapat av Skoltavlan och av lärare och pedagoger från hela landet. I Biblioteket finns ett stort utbud av interaktivt undervisningsmaterial inom en rad olika ämnen och nytt material tillkommer kontinuerligt. Material från Biblioteket kan du antingen använda direkt eller snabbt modifiera efter dina elevers behov. Det finns också en önskelåda i Biblioteket där du kan skicka förslag och idéer på material du skulle vilja se i Skoltavlan.

Följ dina elevers arbete

Med Skoltavlan Plus kan du smidigt dela undervisningsmaterial med dina elever som kan använda antingen app- eller webbversion av Skoltavlan. Dessutom kan du enkelt:

  • Följa varje elevs arbete och utveckling
  • Dela undervisningsmaterial till grupper eller klasser
  • Kommentera och ge feedback på elevernas arbete