Hukommelsesleg Flex

Træn arbejdshukommelsen og lær bedre.

 

Arbejdshukommelsen er selve fundamentet for læring. Evnen til at kunne holde og bearbejde informationer er centrale for mentale aktiviteter som at læse, regne og løse problemer.

Træningen af arbejdshukommelsen med Hukommelsesleg Flex sigter på at forbedre koncentration, opmærksomhedsspændvidde, selvtillid og læringspotentiale for den, der træner – og herigennem opnå bedre faglige resultater og få mere struktur i hverdagen.

Intensiv træning
Træningen foregår over en periode på 5-7 uger.  Brugeren træner struktureret 25-40 minutter pr. dag, 4-5 dage om ugen. Der gives verbale instruktioner til øvelserne og umiddelbar feedback.

Til både børn og voksne
Programmet har en juniordel (fra 4-15 år) og en seniordel til unge og voksne. Øvelsernes sværhedsgrad tilpasser sig automatisk efter brugerens præstation, så kravene til arbejdshukommelsen hele tiden stiger.

Materialer der motiverer
Træneren planlægger og støtter træningen, med god hjælp fra programmets udførlige vejledninger, logbog, belønnings- og evalueringsskemaer. Træneren kan være en lærer, pædagog eller forælder – helst den samme gennem hele forløbet. 

Brug Hukommelsesleg Flex på pc, Mac, Chromebook, iPad og Android.