Stilladsering ved hjælp af skriveguides og læseguides

De over 100 skriveguides i IntoWords opstiller rammerne til kendte teksttyper og genrer i mange fag. Stilladseringen af elevers skriveproces er vigtig, og det kan for elever med ordblindhed eller andre læse- og skriveudfordringer betyde rigtig meget for udviklingen af skrivekompetencer. I artiklen får du svar på, hvordan du kan bruge skriveguides og læseguides i undervisningen og styrke elevens mestringsfølelse og skriftlighed.

En kvindelig lærer står ved siden af en kvindelig elev, som sidder med sin bærbar

I IntoWords har vi i mange år prioriteret stilladsering af elevers skriveproces ved at tilbyde et stort udvalg af skriveguides. For den ordblinde elev kan det betyde rigtig meget, fordi ordblinde elever ofte kan have behov for at blive støttet i nogle af de kompetencer, det kræver at gennemføre en arbejdsproces. Afledt af ordblindheden kan eleven nemlig have vanskeligheder med arbejdshukommelsen og de eksekutive kompetencer, som fx indbefatter vanskeligheder med at planlægge, igangsætte og strukturere en skriveproces eller at holde sig selv i gang med opgaven. 

Skriveguidens stilladsering frigiver dermed arbejdshukommelse, så eleven i stedet for at bruge sit krudt på genrens struktur og sprog, kan allokere arbejdshukommelsen til det faglige indhold, der skal arbejdes med i skriveguiden.

Til det skriftlige arbejde kan vi som undervisere heldigvis tilbyde mange stilladser, lige fra en simpel modeltekst til grundige skriveordrer eller en metode som The teaching learning cycle, hvor vi fælles dekonstruerer og konstruerer tekster.

Men når det kommer til læsning, er stilladseringsmulighederne måske ikke altid så konkrete. Et rigtig godt værktøj er dog læseguides, der er en meget konkret plan for hvordan læseren skal komme igennem læseprocessen.

Når vi som undervisere skal udforme en læseguide, skal vi igennem fire trin:

  1. Udvælgelse af tekster
  2. Afklare og formulere et læseformål
  3. At prioritere og udvælge i teksten
  4. Udarbejde læseforståelsesaktiviteter til teksten

Dette stilladserende redskab hjælper altså på en og samme tid eleven med at afklare hvad der skal læses, hvorfor der skal læses, hvilken læsesti der skal følges samt sikrer, at eleven har læseforståelsen med.

Jesper Bremholm har i et ph.d-projekt undersøgt redskabet i en dansk kontekst, og i dette inspirationshæfte giver han en grundig indføring: Læseguide – hvad, hvorfor og hvordan

Læseguiden er et effektivt redskab til alle elever, men særligt for ordblinde er stilladsering af læsning vigtig. Succeskriteriet er en korrekt indtænkning af LST i læseguiden fra underviserens side og en korrekt brug af LST fra elevens side.

Som med skriveguiden handler det i læseguiden om at den ordblinde elev får udnyttet sine arbejdshukommelsesressourcer bedst muligt. I stedet for at bruge krudt på afkodning, planlægning og struktur, skal ressourcerne bruges på læseforståelse og tilegnelse af faglig viden.