Over 100 nye fagordslister i IntoWords

Der er landet over 100 nye fagordslister til grundskolen, erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser!

Over 100 nye fagordslister – murer, SOSU, maler, ernæringsassistent og mange flere!

Over halvdelen af de nye fagordslister er rettet mod erhvervsuddannelser. Med de nye fagordbøger, kan du derfor tilføje fagordslister til f.eks. social- og sundhedsassistent uddannelsen, tømrer/snedker, tandklinikassistent, maler, murer, ernæringsassistent og meget mere.

 Erhvervsuddannelser 

Murer

 • Flisebogen
 • Murerbogen
 • Murerfagets tagbog
 • Pudsbogen

Tømrer/snedker

 • Maskinsnedkerbogen
 • Tagkonstruktioner
 • Træfagenens værktøjslære
 • Træfagenes materialelære
 • Træsamlinger og lette konstruktioner

Social- og sundhedsassistent

 • Det sammenhængende borger- og patientforløb
 • Farmakologi og medicinhåndtering
 • Grundforløb 2 SOSU
 • Kvalitet og udvikling
 • Mødet med borgeren og patienten
 • Mødet med borgeren
 • Naturfag Niveau D og C
 • Naturfag Niveu F og E
 • Personlig hjælp omsorg og pleje
 • Psykisk sygdom og sygepleje
 • Social og sundhedshjælperens rolle
 • Somatisk sygdom og sygepleje bind 1
 • Somatisk sygdom og sygepleje bind 2
 • Sundhed krop og bevægelse
 • Sundhedsfremme forebyggelse og rehabilitering

Du finder alle fagordslister i IntoWords ved at gå i dine profilindstillinger og under fagord. 

Foruden de mange tilføjelser til erhvervsuddannelserne, finder du også nye fagord til de gymnasiale uddannelser og til grundskolen. Under de gymnasiale uddannelser er der bl.a. kommet nye fag til billedkunst, kemi, teknikfag, religion og endnu flere.

Gymnasiale uddannelser

Teknik og Teknologi 

 • Byggeri og energi
 • Digitalt design og udvikling
 • Proces, levnedsmiddel og sundhed
 • Problemer & teknologi
 • Teknologi og filosofi

Dansk og almensprogforståelse 

 • AP-bogen
 • Grundbog til dansk
 • Litteraturens veje
 • Litteraturhistorien

Erhvervscase, Erhvervsfag, Erhvervsjura, Erhvervsøkonomi og Finansiering

 • Erhvervscase
 • Erhvervsfag 123
 • Erhvervsjura BC
 • Virksomhedens verden
 • Finansiering CB
 • Finansiering CB (ny udgave)

Til grundskolen har vi nu fagordlister til alle fag, og der er blevet udvidet med fagord til matematik natur/teknologi og religion og tilføjelse af håndværk og design samt madkundskab.

Grundskole

Dansk

 • Dansk skud 3
 • Dansk skud 4
 • Dansk skud 5
 • Fandango7
 • Fandango8
 • Fandango9

Religion

 • Religion Nu3
 • Religion Nu4
 • Religion Nu5
 • Religion Nu6
 • Religion Nu7-8
 • Religion Nu9
 • Liv og religion 3
 • Liv og religion 4

Matematik

 • Multi3a
 • Multi3b
 • Multi4
 • Multi5
 • Multi6
 • Multi7
 • Multi8
 • Multi9
 • Matlab3a
 • Matlab4
 • Matlab5

Og ellers kan du jo også tilføje dine egne fagord

Du kan oprette dine egne fagordslister ud fra en fagtekst. Find først en fagtekst, som indeholder de ønskede fagord og markér herefter hele teksten og kopier. Under profilindstillinger og fagord, skal du vælge "Tilføj" og indsætte den kopierede tekst ind i boksen. Giv også fagordslisten et navn, så du nemt kan finde den igen. Ordene listes nu i boksen under tekstfeltet, og du kan afslutte ved at klikke "Gem".  

Nyt design - bedre overblik 

Det skal være let at lave og tilgå til sine fagord, derfor har vi opdateret designet på fagordene, som gør det lettere at se alle fagordbøger og lettere at tilføje fagordslisterne. Se det nye design på billederne herunder og i IntoWords. 

Du kan se et billede af titlen ved at holde musen over i'et til højre. Du kan også få oplæst titlerne - eller slå oplæsning fra på "Læs Tooltips". Markér titlen for at få den oplæst. Her kan du også fjerne markerede fagordbøger.