Telefonerne i salg & support lukker fra kl. 14.00, torsdag d. 20. juni.  Send en mail, så vender de tilbage hurtigst muligt.

To elever sidder med deres bærbar og får demonstrereret noget på en mobil af en lærer

På uddannelsen

Alle har ret til lige vilkår for læring på skolen og på uddannelsen.
Med IntoWords får du de samme muligheder for at læse, skrive og lære.

Et stærkt pædagogisk fundament

Vores formidlingskonsulenter er hele tiden opdaterede på den nyeste viden om didaktik og dysleksi. I sammenspillet mellem udviklingsteamet og formidlingsteamet, får du læse- og skriveteknologi, som er udviklet til brugerne og passer til uddannelsesmiljøerne. Platformen er brugervenlig, pålidelig og pædagogisk funderet.

Det er derfor, at funktioner som Skriveguides, fagordslister, Grammatik og Tale-Til-Tekst også er særligt gode funktioner at bruge i undervisningen. 

Se alle funktioner i IntoWords her

IntoWords hjælper dig igennem skolen eller uddannelsen

Med diskret hjælp fra IntoWords kan alle i skolen eller under uddannelse med ordblindhed eller andre skriftsproglige udfordringer læse, skrive og lære på lige fod med andre. 

Udfordringer med læsning og skrivning skal ikke være en hindring for at komme godt igennem skolegangen eller gennemføre drømmeuddannelsen. Erfaringen viser, at med den rette støtte og adgang til læse- og skriveteknologi, får ordblinde lige vilkår for læring og større mestringsfølelse i skolearbejdet. 

Skal Danmarks absolut dygtigste formidlere af IntoWords hjælpe dig i gang?

Er du lærer eller underviser, og vil du vide hvordan IntoWords kan støtte læse- og skriveudfordrede elever? Måske du vil høre om fordelene ved IntoWords for alle elever i alle fag? 

Vi kan tilbyde det hele. Du finder en lang række faste kurser i kursuskalenderen, men du kan også få tilrettelagt et kursus eller kursusforløb til præcis dit behov. 

Læse- og skriveundervisning med lydstøtte

Der har i flere år været arbejdet for, at vi skal opdage elever med dysleksi så tidligt i skoleforløbet som muligt. Men mange lærere oplever, at det er vanskeligt at afgøre om en elev rent faktisk har en specifik læse- og skrivevanskelighed eller bare bruger lidt længere tid på deres udvikling – også selvom vi godt er klar over de risikofaktorer, vi skal kigge efter.

Gå til vores videncenter og læs hele artiklen, samt meget andet faglig viden.

IntoWords-Træneren

Alle kan læse og skrive med IntoWords – og alle kan blive eksperter i læse- og skriveteknologi. Men alt nyt kræver øvelse og træning. Det gælder også læse- og skriveværktøjer.

Derfor kan du med IntoWords-Træneren let og hurtigt blive ekspert i IntoWords gennem forskellige opgaver, hvor du i dit eget tempo bliver fortrolig med eller endnu bedre til IntoWords og alle dets funktioner samt andre gode læse- og skriveteknologiske strategier. 

 

Bestil

Gå til bestillingssiden og få et uforpligtende tilbud på et vores programmer til din skole eller kommune.

Få et tilbud