På skolen

Alle har rett til like vilkår for læring på skolen og i utdanningen. Med diskret lese- og skrivestøtte får du de samme mulighetene til å lære, skrive, lese og stave som medelevene dine.

Et sterkt pedagogisk fundament

Våre pedagogiske veiledere holder seg kontinuerlig oppdatert på den nyeste kunnskapen om didaktikk og dysleksi. I samspillet mellom utviklingsteamet og de pedagogiske veilederne får du en plattform som er tilrettelagt for utdanningsmiljøer. Plattformen er brukervennlig, pålitelig og pedagogisk basert. Funksjoner som skriverammer, fagordlister, grammatikk og tale-til-tekst er derfor spesielt gode funksjoner å bruke i undervisningen.

Se alle funksjoner i IntoWords her

Bestill

Gå inn på bestillingssiden og få et uforpliktende tilbud på et av våre program for din skole eller kommune.

Bestill til skolen

IntoWords hjelper deg gjennom skolen eller utdanningen

Med diskret hjelp fra IntoWords kan alle på skolen eller under utdanning med dysleksi eller andre skriftspråklige utfordringer lese, skrive og lære på lik linje som alle andre.

Utfordringer med lesing og skriving skal ikke være til hinder for å komme godt gjennom skoleløpet eller fullføre drømmeutdanningen. Erfaring viser at med rett støtte og tilgang på lese- og skriveteknologi får dyslektikere like forutsetninger for læring og større mestringsfølelse i skolearbeidet.

IntoWords hos NAV

IntoWords og CD-ORD hjelper deg med opplesing og rettskriving. Programmene er godkjent av NAV Hjelpemiddelsentral.

Artikkel: Lese- og skriveopplæring med lydstøtte

Det har i flere år vært jobbet for at vi skal oppdage elever med dysleksi så tidlig i skoleløpet som mulig. Men mange lærere opplever at det er vanskelig å avgjøre om en elev faktisk har en spesifikk lese- og skrivevanske eller bare bruker litt lengre tid på utviklingen – selv om vi er godt klar over risikofaktorene vi må se etter.

Gå til vårt kunnskapssenter og les hele artikkelen, samt mye annen fagkunnskap.

Kom godt i gang med IntoWords-treneren

IntoWords-treneren

Alle kan lese og skrive med IntoWords – og alle kan bli eksperter på lese- og skriveteknologi. Men alt nytt krever øvelse og trening. Dette gjelder også lese- og skriveverktøy.

Derfor kan du med IntoWords-treneren enkelt og raskt bli ekspert på IntoWords gjennom ulike oppgaver. Her kan du i ditt eget tempo blir kjent med, eller enda bedre til, IntoWords og alle dets funksjoner, samt andre gode lese- og skrivestrategier.

Skal vi hjelpe deg i gang?

Ønsker du at de pedagogiske veilederne våre skal hjelpe deg i gang med IntoWords? Er du lærer eller foreleser og vil du vite hvordan IntoWords kan støtte lese- og skriveutfordrede elever? Kanskje du vil høre om fordelene med IntoWords for alle elever i alle fag?

Vi kan tilby alt. Du finner et stort antall faste kurs i kurskalenderen, men du kan også få et kurs eller en kursrekke tilpasset akkurat dine behov.