Vi har stängt vecka 28, 29 och 30. Trevlig sommar!

I studierna

Alla har rätt till lika villkor för inlärning i skolan och på sin utbildning. Med IntoWords får du samma möjligheter att läsa, skriva och lära.

En stark pedagogisk grund

Våra förmedlingskonsulter är alltid uppdaterade med den senaste kunskapen om didaktik och dyslexi. Samspelet mellan utvecklingsteamet och förmedlingsteamet gör att du får en läs- och skrivteknologi som är designad för en utbildningsmiljö. Plattformen är användarvänlig, pålitlig och med en pedagogisk grund.

Det är därför som funktioner som Skrivguider, ämnesordlistor, Grammatik och Tal-till-text också är riktigt bra funktioner att använda i undervisningen.

Se alla funktioner i IntoWords här.

 

IntoWords hjälper dig genom skolan eller utbildningen

Med diskret hjälp från IntoWords kan alla med dyslexi och andra skriftspråkliga svårigheter läsa, skriva och lära på samma villkor som de andra i skolan eller på utbildningen.

Svårigheter att läsa och skriva ska inte vara ett hinder för att klara sig genom skolan eller slutföra drömutbildningen. Tiden har visat att rätt stöd och åtkomst till läs- och skrivteknologi gör att dyslektiker får samma inlärningsvillkor och blir mer självsäkra i skolarbetet.

Läs- och skrivundervisning med ljudstöd

I flera år har man arbetat för att bli bättre på att upptäcka elever med dyslexi så tidigt i skolan som möjligt. Men många lärare upplever att det är svårt att avgöra om en elev faktiskt har en specifik läs- och skrivsvårighet eller om hen bara behöver lite längre tid på sig i sin utveckling – även om vi vet vilka riskfaktorer vi ska titta efter.

Gå till vårt kunskapscenter för att läsa artikeln och få mer kunskap om ämnet.

Beställ

Gå till beställningssidan och få ett icke-bindande erbjudande på våra program till din skola eller kommun.

Beställ