Telefonerne i salg & support lukker fra kl. 14.00, torsdag d. 20. juni.  Send en mail, så vender de tilbage hurtigst muligt.

Selvbilledet styrkes ved spejlingen i andre

Ordblindekonsulent Inge Burchardt deler indsigt i, hvordan viden og erkendelse forvandler elevernes selvbillede. I Skanderborg er det ikke blot et spørgsmål om at tilbyde værktøjer, men om at skabe en kultur, hvor ordblindhed ses som en del af det unikke, og hvor selvbilledet får næring gennem fællesskab og forståelse.

Selvbilledet styrkes ved spejlingen i andre, og i Skanderborg kommune er denne refleksive proces central. Gennem vigtige indsatser som OrdEkspressen og en dedikeret satsning på ordblindevenlig undervisning, viser Skanderborg vejen til ordblindevenlighed i hele kommunen. 

Kickstart en bevågenhed og skab opmærksomhed

Skanderborg kommune har været en del af projektet OrdEkspressen – Når ord giver mening, der var en ekstra ordblindeindsats med bevilling fra Egmont Fonden i skoleåret 2020/2021. Projektet anskuede ordblindeundervisning og indsatser på en helhedsorienteret måde med undervisning i læse- og skriveteknologi og arbejdede med elevernes personlige styrkeområder. Derfor fortsatte de projektet, inden for egne rammer, under navnet OrdEkspressen, der nu er et tilbud til skolerne for 6.-8. klasser.

OrdEkspressen er bare ét af de gode tiltag, som Skanderborg kommune arbejder med. De har desuden en lang række tiltag inden for skoleudvikling, herunder ordblindevenlig undervisning og kurser til skoler og lærere. Inge fortæller yderligere, at:

I kommunen faciliterer vi flere typer netværk til forældre og unge samt øvrige intensive forløb. Vi har bl.a. fået del af undervisningsministeriets pulje til efteruddannelse af ordblindelærere, så der derved kan komme mere viden ud på skolerne. Et af disse forløb er en målrettet indsats til UCS10, som er et tilbud til ordblinde elever om ekstra støtte i 10. klasse, hvor der i år tilbydes muligheden for at gå i en af vores to ordblindeklasser. Ligeledes er der fra august i år (red. 2023) oprettet en ordblindeklasse på SCU HF”.

Det er med andre ord ikke kun de enkelte initiativer, men koordinerede og engagerede tiltag, der løfter Skanderborg kommunes ordblindeindsats.Ildsjæle som Inge sætter en høj standard og stærke målsætninger, når det kommer til ordblindevenligheden i kommunen.

Det, som jeg, og mange kommuner er optaget af, det er at få ALLE lærere til at implementere LST og ordblindevenlighed i deres undervisning og i deres tænkning. Det er vigtigt for os, at det foregår ude på skolerne, så vi derfor tilfører skolen viden, der gerne skulle forplante sig til hele personalet. Vi er stadig ikke helt i mål, men godt på vej, ” fortæller Inge. 

Det med at sætte fokus på ordblindhed og få det ud i alle klasserne, er vigtigt. Det er så meget andet, end bare at dele programmer ud. ”Vi kan jo ikke klare os uden LST, men LST, der ikke bliver brugt, er ligegyldigt,” fortæller Inge om vigtigheden af at bruge læse- og skriveteknologi. 

Lad eleverne fortælle og dele erfaringer med hinanden

Skanderborg kommune bruger især peer-to-peer metoden, hvor rollemodeller giver tips og tricks til at bruge LST og samtidig deler deres egne oplevelser med at være ordblind. Inge har bl.a. haft elever fra ordblindeefterskolen Kragelund med til oplæg, for at dele ud af deres viden med at bringe selvbillede og styrkeområderne i spil som et vigtigt element i ordblindeundervisningen.

Jeg tager som udgangspunkt ikke ud på oplæg, uden at have en elevekspert med. Det er de unge, der har specialviden. Det, at stille sig op foran 200 mennesker, med noget man ellers har forsøgt at skjule, har en helt vild effekt på eleverne og forældrene, de mærker nemlig spejlingen,” uddyber Inge og fortsætter: " Det er i virkeligheden eleverne selv, der er de sande eksperter, og som virkelig kan vise de styrker, man har som ordblind."

Derudover handler det også om at få åbnet dialogerne om ordblindhed og lade brugen af LST blive en hel naturlig del af en skolehverdag. ”Vi vil jo gerne, at tiltag som OrdEkspressen ikke forbliver et særligt tiltag, men at det bliver ordblindevenlig undervisning. Man kan sige, det er jo ikke uvenlig undervisning for alle de andre, så det er jo ikke fordi, man kun underviser for de 12%," (Børne- og undervisningsministeriet (2022) påpeger Inge.

Viden og erkendelse forandrer selvbilledet

Et vigtigt element for denne ordblindevenlige kommune er, at børn og unge får en erkendelse af deres ordblindhed og får en forståelse for, hvorfor og hvordan de kan bruge deres LST.

”Der ligger mange svar i erkendelsen. At komme rundt omkring eleven. Det er rigtigt, du er ordblind, men du er også alt mulig andet,” fortæller Inge og påpeger, "at mange elever fortsat kæmper med stigmatiseringen, når de finder deres værktøjer frem, eller har svært ved at tale åbent om deres ordblindhed, fordi de ikke vil være anderledes".

Men det ér du,” siger Inge med et smil på læben, når hun taler med eleverne. Når de sidder i en gruppe med andre ordblinde, som de kan spejle sig i, så finder de selv ud af, at de er særlig, men ikke fordi de er ordblinde.

De er ikke særlige, kun fordi de er ordblinde, de er særlige, fordi de er, dem de er,” afslutter Inge Burchardt.

Referencer:
Børne- og undervisningsministeriet (2022): https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2022/sep/221001-naesten-en-ud-af-otte-af-eleverne-i-folkeskolens-9--klasse-er-ordblinde

 

Skoleudviklingstiltag

  • Ordblindevenlig organisationsledelse
  • Ordblindvenlig undervisning
  • Ordblindevenlige lærer i alle fag – oplæg og sparring
  • Forældre- og Ung-ung-netværk
  • Hands on kurser for lærerne

Intensive forløb

Samarbejdspartnere

  • Samarbejde med biblioteket med åbne oplæg for alle i kommunen
  • Forfattersamarbejde om ordblinde
  • Samarbejde med kulturhuset
  • Fælles kommunaltemadag for ledere og vejledere