16 maj 2024

På vej mod lige vilkår – Semler Gruppen bryder tabuer med læse og skriveteknologi til alle

Semler Gruppen bryder tabuer og skaber mere inklusion. Derfor er de blevet certificeret som læse- og skrivevenlig arbejdsplads. Bag sådan en bedrift ligger en dyb forståelse af inklusion og en vilje til at sikre, at alle medarbejdere føler sig værdsat og støttet i deres arbejde.

Og, der er en god grund til, at Semler Gruppen stiller læse- og skriveteknologi til rådighed for deres medarbejdere. Semler Gruppen er Danmarks største bilaktør og har over 100 års erfaring med bilbranchen, landbrugsmarkedet, finansiering og fremtidens mobilitetskoncepter. Med omkring 40 unikke selskaber og mere end 3000 medarbejdere i koncernen er tværfagligt samarbejde, forskellige sprog og skriftsprogsfærdigheder allestedsnærværende, og det er derfor helt oplagt at stille læse- og skriveteknologi til rådighed, så alle er med – på lige vilkår. 

HR-Partner Jesper Steen Hansen har været en drivende kraft bag initiativet og fortæller:

"Der er flere ting, vi vil med det, men en læse- og skrivevenlig arbejdsplads stemmer godt overens med vores værdier. Det giver jobtrivsel og arbejdsglæde – og så får vi helt konkret flere medarbejdere, der vil klare sig bedre og lykkes i deres arbejde,” påpeger Jesper.

Et konkurrencepræget arbejdsmarked

Semler Gruppen har et klart mål: at skabe et miljø, hvor medarbejdere trives og lykkes. Initiativet handler ikke kun om at tiltrække talent. Det handler også om at fastholde det.

"Samtidig er arbejdsmarkedet, som arbejdsmarkedet er: en konkurrence om god arbejdskraft. De virksomheder, som kan stille de bedste vilkår og betingelser til rådighed for deres medarbejdere, er også de virksomheder, der bliver valgt til – og vi vil gerne vælges først, ” bemærker Jesper.

Så ja, det handler om at være en del af et konkurrencepræget arbejdsmarked, men det er tydeligt, at det er medarbejderen, der er i fokus.

Selv, hvis man ikke har behov for læse- og skriveteknologi, så tror jeg, at man som medarbejder vil være stolt over at være en del af en virksomhed, som tilbyder det. Fordi vi ved, at ordblindhed og andre læse- og skriveudfordringer kan gå i arv, så stiller vi det til rådighed for hele husstanden. Så vi har et værktøj til glæde for arbejdspladsen og til medarbejdernes private glæde,” fortæller Jesper.  

Den vidensmæssige infrastruktur bygger på skriftlighed

En af styrkerne i Semler Gruppen er mangfoldigheden blandt medarbejderne, som består af mange faggrupper og det giver en stor kommunikationsflade med megen skriftlighed i virksomheden.

Når man er så stor en organisation og virksomhed med 100 år på bagen, så er der bare en stor mængde kommunikation og mange kanaler. Derfor er der bare rigtig meget viden, og den vidensmæssige infrastruktur er skriftlig og har den afhængighed, at man skal kunne læse”.

Fortæller Jesper og påpeger også, at arbejdsopgaverne udvikler sig i højere grad end de gjorde tidligere, hvorfor der er behov for at kunne tilpasse sig og være forandringsparat, og et behov for kontinuerligt at søge viden for at lykkes i sit arbejde.

Der er sket en slags acceleration med arbejdsopgaverne. Engang var det sådan, at man lærte noget én gang og blev tryg i den metode. I dag er det mere omskifteligt og kan være noget andet i næste uge, og så er man nødt til at gensøge viden for at få følelsen af tryghed og få succes i det, man laver,” uddyber Jesper.

Derfor var det afgørende at tilbyde værktøjer og ressourcer, der kan hjælpe medarbejderne med at lykkes og få skabt tryghed.

”Det er principielt alle, der kan have gavn af det her”

Derfor får alle også hjælp. På arbejdspladsen og derhjemme.

En central del af dette initiativ har været at finde rollemodeller og ambassadører inden for virksomheden.

Det er vigtigt at få udbredt kendskabet til, at det principielt er alle, der kan have gavn af det her. Derfor vil jeg gerne finde ambassadører og rollemodeller, som kan være med til at inspirere og hjælpe med at udbrede kendskabet, og vi har heldigvis flere, der har meldt sig,” fortæller Jesper begejstret.

Det kan være på alle niveauer. Jeg har selv mødt f.eks. direktører på højt niveau, som er                 ordblinde og har været åbne omkring det, og det har da helt sikkert været en inspiration for mange. Og det vil lige præcis gøre, at vi får nedbrudt fordomme og får talt åbent om det,” påpeger Jesper.

Når alle bruger det, er der endnu mindre stigma og tabu, fordi IntoWords er nødvendigt for nogle, men godt for alle. IntoWords er et intelligent stykke software med en diskret værktøjslinje, som følger med i alle arbejdsprocesser og på alle enheder, f.eks. mobil og pc. Med funktioner som tale-til-tekst, ordforslag, oplæsning og Grammatik, hjælper IntoWords ikke kun personer med ordblindhed, men alle i deres læse- og skrivearbejde.

IntoWords stilles selvfølgelig til rådighed til dem, som har behov for det, og jeg forsøger også selv at bruge det, f.eks. får jeg god hjælp til kommaer, så det har helt sikkert en afledt effekt. Derudover kan alle jo få gavn af tale-til-tekst, f.eks. til at indtale arbejdssedler eller anden dokumentation, som jo også kan gøres på farten," erfarer Jesper.

Der er ingen saml-selv-løsninger her

Der er et stort landskab af teknologiske løsninger, og hvordan vælger man så det rette? Jesper nævner bl.a., at Ordblindeforeningen Danmark har en vigtig stemme.

Vi er jo så heldige i Danmark, at vi har Ordblindeforeningen Danmark. Jeg kan ikke komme i tanke om nogle andre steder, som gratis giver råd og vejledning til at undersøge mulighederne på dette område. Og jo, softwaren betyder noget for brugeren, men det der har været afgørende for os, det er, hvem der kan hjælpe os med en implementering og få det til at fungere i denne her skala.

Samtidig fremhæver Jesper vigtigheden af en vellykket implementering af teknologien og påpeger: ”Ofte er det store arbejde ikke at købe noget, men at få det i brug, og der har Vitec MVs implementeringsplan fungeret supergodt med undervisning og videotræning. Så ja, der ligger et valg om produktet, men lige så meget det uden om produktet. Det er ikke ligesom saml-selv-carporten, der bare bliver læsset af i indkørslen, her er der dialog om implementering og vedligeholdelse.”

Semler Gruppen har rejst et fyrtårn for inklusion og effektivitet i dansk erhvervsliv, og gennem deres engagement er de med til at skabe et arbejdsmiljø, hvor alle medarbejdere føler sig værdsatte og støttede. Ved at tilbyde IntoWords til alle medarbejdere er de med til at nedbryde tabuer og skaber kultur, der fremmer trivsel og succes. På baggrund af dette er de blevet tildelt Vitec MV-certificeringen som læse- og skrivevenlig arbejdsplads.