Vi holder stengt i uke 28, 29 og 30. Vi ønsker alle en god sommer!

På vei mot like muligheter - Semler Gruppen i Danmark bryter tabuer

Semler Gruppen, som er Danmarks største bilforhandler av kjente merker som Volkswagen, Audi og John Deere, bryter tabuer og skaper mer inkludering i hverdagen ved å tilby lese- og skriveteknologi til alle sine ansatte. På bakgrunn av dette har de blitt sertifisert som en lese- og skrivevennlig arbeidsplass. Bak en slik sertifisering finnes et grunnleggende ønske om inkludering, og en vilje til å sikre at alle ansatte føler seg verdsatt og støttet i arbeidet sitt.

Det finnes en god grunn til at Semler Gruppen gjør lese- og skriveteknologi tilgjengelig for alle sine ansatte. Semler Gruppen er Danmarks største bilaktør og har over 100 års erfaring innen bilindustrien, landbruksmarkedet, finansiering og fremtidige mobilitetskonsepter. Med rundt 40 unike bedrifter og mer enn 3000 ansatte i konsernet er tverrfaglig samarbeid, ulike språk og skriftspråklige ferdigheter et faktum, og derfor ble det for dem helt naturlig å gjøre lese- og skriveteknologi tilgjengelig. På denne måten er alle er med – på like vilkår.

HR-partner Jesper Steen Hansen har vært en pådriver for initiativet og sier:

"Det er flere ting vi gjerne vil oppnå med det, men en lese- og skrivevennlig arbeidsplass er i tråd med våre verdier. Det gir arbeidstrivsel og arbeidsglede - og helt konkret så vil vi få flere ansatte som kommer til å gjøre det bedre og lykkes i jobben sin".

Et konkurranseutsatt arbeidsmarked

Semler-gruppen har et klart mål: å skape et miljø der ansatte trives og lykkes. Initiativet handler ikke bare om å tiltrekke seg talenter, men også fastholde de talentene man allerede har.

"Samtidig er arbeidsmarkedet som arbeidsmarkedet er: en konkurranse om god arbeidskraft. De bedriftene som gir de beste vilkårene for sine ansatte, er også de bedriftene som blir valgt - og vi ønsker å bli valgt først", konstaterer Jesper.

Det handler derfor om å være en del av et konkurranseutsatt arbeidsmarked, selv om det største fokuset likevel ligger på arbeidstakeren.

"Selv om du ikke trenger lese- og skriveteknologi, tror jeg at du som ansatt vil være stolt av å være en del av et firma som tilbyr det. Fordi vi vet at dysleksi og andre lese- og skriveutfordringer kan gå i arv, gjør vi det tilgjengelig for hele husstanden. Vi har dermed et verktøy til glede for arbeidsplassen, og til privat glede for de ansatte", sier Jesper.

Erfaringsdeling er basert på skriftlig informasjon

En av styrkene til Semler Gruppen er mangfoldet blant de ansatte, som består av mange faggrupper. Dette gir en stor kommunikasjonsflate med mye skriftlig informasjon.

"Når man er en så stor organisasjon og en bedrift med 100 år bak seg, er det rett og slett en stor mengde kommunikasjon og mange kanaler. Derfor er det mye kunnskap, og erfaringsdeling som skjer skriftlig - noe som betyr at du skal kunne lese", forteller Jesper og peker også på at arbeidsoppgavene utvikler seg i raskere grad enn tidligere. Derfor er det også et behov for å kunne omstille seg og være endringsvillig, og et kontinuerlig behov for å søke kunnskap for å lykkes med arbeidet.

"Det har skjedd en slags akselerasjon med arbeidsoppgavene. Det pleide å være slik at du lærte noe én gang, og ble komfortabel med den metoden. I dag er det mer foranderlig, og kan bli noe annet neste uke. Da må man lete etter kunnskap igjen for å få følelsen av trygghet og for å kunne lykkes i det man gjør", utdyper Jesper.

Derfor var det avgjørende å tilby verktøy og ressurser som kan hjelpe ansatte til å lykkes og skape trygghet.

«I prinsippet kan alle ha nytte av dette»

Derfor får alle hjelp. På jobb og hjemme.

En sentral del av denne satsingen har vært å finne rollemodeller og ambassadører innad i selskapet.

"Det er viktig å spre budskapet om at alle i prinsippet kan ha nytte av dette. Derfor vil jeg gjerne finne ambassadører og rollemodeller som kan være med å inspirere og bidra til å spre budskapet, og heldigvis har vi flere som har meldt seg", sier Jesper entusiastisk.

Ambassadørene og rollemodellene kan godt være fra alle nivåene i bedriften. Jesper forteller videre: "Selv har jeg møtt f.eks. ledere på høyt nivå som har dysleksi og har vært åpne om det, og det har absolutt vært en inspirasjon for mange. Dette gjør at man bryter ned fordommer og kan snakke åpent om det".

Når alle bruker lese- og skriveverktøy, blir det enda mindre stigma og tabu omkring det. Selv om IntoWords kun er nødvendig for noen, er det bra for alle. IntoWords er et intelligent stykke programvare med en diskret verktøylinje som følger med deg i de programmene du jobber med og på alle enheter, f.eks. mobil og PC. Med funksjoner som tale-til-tekst, ordforslag, opplesing og grammatikk hjelper IntoWords ikke bare personer med dysleksi, men alle i lese- og skrivearbeidet.

"IntoWords er selvfølgelig gjort tilgjengelig for alle som trenger det, og jeg prøver også å bruke det selv, f.eks får jeg god hjelp med komma. I tillegg kan alle ha nytte av tale-til-tekst, f.eks til å legge inn arbeidsnotater, eller annen dokumentasjon, som kan gjøres mens du er på farten", forteller Jesper.

Det er ingen gjør-det-selv-løsninger her

Det finnes et stort utvalg av teknologiske løsninger, så hvordan velger man så den riktige løsningen? Jesper nevner blant annet at Ordblindeforeningen Danmark har en viktig stemme.

"Vi er så heldige i Danmark at vi har Ordblindeforeningen Danmark. Jeg kan ikke komme på noen andre som tilbyr gratis rådgiving og veiledning til å utforske de mulighetene som finnes på dette området. Og ja, programvaren betyr noe for brukeren, men det som har vært avgjørende for oss er hvem som kan hjelpe oss med implementeringen og få dette til å fungere i denne skalaen".

Jesper trekker samtidig frem viktigheten av en vellykket implementering av teknologien, og påpeker: "Ofte er det ikke det å kjøpe noe som er den største utfordringen, men det å få det i bruk. Vitec MVs implementeringsplan har fungert ekstremt godt med undervisning og videotrening. Så ja, det er et valg om produkt, men like mye det som følger med produktet. Det er ikke som gjør-det-selv-carporten, som bare losses av i oppkjørselen - her er det dialog om implementering og vedlikehold".

Semler-konsernet har reist seg som et fyrtårn for inkludering og effektivitet i dansk næringsliv, og gjennom sitt engasjement bidrar de til å skape et arbeidsmiljø der alle ansatte føler seg verdsatt og støttet. Ved å tilby IntoWords til alle ansatte bidrar de til å bryte ned tabuer og skape en kultur som fremmer trivsel og suksess. På bakgrunn av dette har de blitt tildelt Vitec MV-sertifiseringen som lese- og skrivevennlig arbeidsplass.