Telefonerne i salg & support lukker fra kl. 14.00, torsdag d. 20. juni.  Send en mail, så vender de tilbage hurtigst muligt.

ASSA ABLOY Entrance Systems har åbnet dørene til en læse- og skrivevenlig arbejdsplads

HR-manager Kim Jakobsen fra ASSA ABLOY Entrance systems vil med hjælp af IntoWords skabe en arbejdsplads, der ikke blot åbner døre for teknologisk innovation og styrker forretningen, men også fremmer en mere inkluderende og støttende arbejdskultur.

ASSA ABLOY Group er en international koncern med 52.000 ansatte verden over. ASSA ABLOY Entrance Systems er en forretningsenhed inden for ASSA ABLOY-gruppen, som bl.a. sælger industriporte, læsseramper, slusehuse og dockingløsninger og i Danmark beskæftiger 160 ansatte.

Midt i denne dynamiske virksomhed står Kim Jakobsen, HR-Manager for ASSA ABLOY Entrance Systems i Industrial divisionen.

 ”Vi har omkring 80 teknikere, som arbejder fra deres hjemmeadresse, kører ud til kunder og slutter hjemme igen. Derudover har vi montører, der også kører ud fra eget hjem og tilbage igen, så vi ser dem faktisk ikke hver dag,” fortæller Kim om deres arbejdsstruktur. 

Teknologien er med på farten og en afgørende del af arbejdsdagen

Med denne virksomhedssammensætning er selvstændighed et nøgleord for driften og den daglige kommunikationsform? Ja, den er digital – og den er skriftlig.

For en tekniker og en montør er tabletten altafgørende for deres arbejde. Det er der, al kundeinformationen ligger, og der de registrerer timer, deltager i e-learning og læser e-mails og nyhedsbreve med vigtig information fra os”, forklarer Kim.  

Og det var hér, Kim stødte på en udfordring og siger: ”Jeg havde flere medarbejdere, der sagde, at de sommetider kæmpede med vores vigtige og informationsrige nyhedsbreve, som tog lang tid at læse. Det åbnede virkelige øjnene op for mig. Lige så vel som mange af vores ansatte skal bruge stiger, faldsikring eller et godt bord og en god stol i deres arbejde, jamen så kan det også være, man skal bruge udstyr til at læse og skrive.”  

Så der var et behov, jeg fandt ud af, at vi ikke helt dækkede.” tilføjer Kim, og fortsætter:   

Vi har brug for, at vores medarbejdere kan tilegne sig viden, bl.a. ved at læse sikkerhedsforskrifter og tekniske manualer. Men det problem havde jeg ikke løsningen på”.  

Kim gik herefter på jagt efter en løsning og efter en dialog med Ordblindeforeningen, blev løsningen læse- og skriveprogrammet IntoWords.  

IntoWords er udviklet specielt til personer med ordblindhed, men kan gavne alle i deres læse- og skrivearbejde. Medarbejderen får hjælp til at stave og skrive tekst, inklusive hjælp til specialiserede fagord. Det er muligt at få oplæst tekst i alle formater, og på telefon og tablet kan man ovenikøbet få oplæst fysisk tekst, som f.eks. skilte, tavler o.l.

”Der er ingen tvivl om, at der er et før, og der er et efter IntoWords”

Implementeringen af IntoWords er blevet mødt med stor åbenhed og støtte fra ledelsen i ASSA ABLOY Entrance Systems.  

Der er ingen tvivl om, at der er et ”før” og et ”efter” implementeringen af IntoWords," fortæller Kim og fortsætter: "Vores teknikere har nok ikke altid været 100% orienteret mod, hvad der er kommet fra os, og tekster kan være blevet misforstået. De har derfor søgt hjælp hos kollegaer, som er stærkere i at læse og skrive,” fortæller Kim.  

Og selvom implementeringen er i de første stadier, oplever Kim allerede en forbedring i opgaveløsningen, medarbejdertrivsel, effektivitet og den forretningsmæssige værdi. 

Ordblindhed eller læse- og skriveudfordringer behøver ikke være en hindring for at kunne gennemføre sit arbejde. Kim fortæller, at der også er nogle kompetencer, som personer med læse- og skriveudfordringer i særlig grad bidrager med: 

De har et helt andet mindset, fordi de har måttet lave nogle andre strategier. Det giver nogle andre tankemønstre, tilgange til verden og kreative løsninger,” nævner Kim.  

Nøgler til succes: åbenhed, opmærksomhed og støtte. 

En vigtig opgave for ASSA ABLOY Entrance Systems er at få skabt opmærksomhed om IntoWords. Det sker bl.a. igennem interne nyhedsbreve og på månedsmøder, og målet er at nedbryde tabuer og adressere læse- og skriveudfordringer på arbejdspladsen åbent og fordomsfrit: 
 
”Lige som vi spørger en ny medarbejder om adresse, CPR-nummer, eller hvem vi skal ringe til i et nødstilfælde, så kan vi spørge: ”har du brug for et hjælpeudstyr til at læse og skrive?”. Så får vi talt om det fra starten, og de ved, at udstyret er til rådighed,” fastslår Kim og fortsætter:  

Det betyder forhåbentlig, at vi hurtigere får implementeret medarbejderen i virksomheden og dermed sikrer bedre fastholdelse og kompetenceudvikling”. 

Alle virksomheder har behovet – det må de erkende  

I mange virksomheder er der et voksende krav til dokumentation og sikkerhed, der oftest er skriftlig. Dette, sammen med en øget digitalisering, betyder, at ASSA ABLOY Entrance Systems og andre virksomheder, må tage teknologierne til sig for at følge udviklingen.  

Alle virksomheder har personer med læse- og skriveudfordringer. Jeg kan se tilbage i mit arbejdsliv og se, at der har været tidligere kollegaer i alle funktioner, som kunne have haft gavn af læse- og skriveteknologi,” fortæller Kim.   
 
Erkendelse er et nøgleord, hvis man vil have en læse- og skrivevenlig arbejdsplads. Det ved Kim nu og deler sin erfaring:  

Det er nogle ringe, der skal sprede sig. Det er vi i gang med i vores virksomhed. Ordblindhed er jo heller ikke et dansk fænomen, og jeg ønsker at få det bredt ud på koncern-niveau også”, afslutter Kim.   

Assa Abloy Entrance Systems er certificeret af Vitec MV som læse- og skrivevenlig arbejdsplads på baggrund af deres igangsatte initiativer og indsatser med at udbrede IntoWords på arbejdspladsen og stille læse- og skriveteknologi til rådighed for deres medarbejdere.