Vejen til prøve på særlige vilkår for ordblinde elever i grundskolen

Hvordan er reglerne for at gå til prøve på særlige vilkår for dine ordblinde elever? Hvad må de - og hvordan gør du? Det kan du få et overblik over i artiklen her.

Af Susanne Brink
Pædagogisk konsulent, Vitec MV

Kun elever med en psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende vanskeligheder kan gå til prøve på særlige vilkår. De særlige prøvevilkår har til formål at kompensere for elevens funktionsnedsættelse og dermed ligestille eleven med sine jævnaldrende i prøvesituationen. Vær opmærksom på, at prøvens mål og sværhedsgrad ikke må ændres.

Skal elevens ordblindhed kompenseres?

Da ordblindhed er en fysisk funktionsnedsættelse, giver det mulighed for, at den ordblinde elev kan få tilladelse til at gå til eksamen på særlige vilkår. Eleven kan kompenseres for sine udfordringer med læsning, stavning og skrivning. Husk, at eleven ikke må stilles bedre, end funktionsnedsættelsen kan begrunde.
Skoleleder og underviser træffer afgørelsen om særlige prøvevilkår og tilrettelægger prøverne efter elevens særlige behov.

Reglerne for at aflægge prøve på særlige vilkår er fuldt beskrevet i vejledningen 'Prøve på særlige vilkår og fritagelse', der ligger som PDF på Undervisningsministeriets hjemmeside, og som jeg henviser til i det følgende.

Her kan du se de overordnede procedurer for prøveforberedelsen:

Tilmeld eleven og bestil særligt fremstillet prøvemateriale

Det er vigtigt på forhånd at have talt med eleven om mulighederne for at gå op til prøven på særlige vilkår, fx om eleven ønsker ekstra tid til prøven. Skemaet her kan måske hjælpe med at give overblikket over, hvilke muligheder for forlænget tid, der gives i de forskellige fag.

Hvis eleven ønsker at aflægge prøven på særlige vilkår, skal eleven tilmeldes, og man kan bestille særligt prøvemateriale, der tager hensyn til, at eleven skal bruge læse- og skriveteknologi (LST).

Deadlines for tilmelding og bestilling af tilgængeligt prøvemateriale:

 • Senest 1. oktober bestilles til prøvetermin december/januar
 • Senest 1. december bestilles til prøvetermin maj/juni

Hvis skolen skal bestille særligt fremstillet materiale, skal skolen foretage denne bestilling på samme måde, som skolen tilmelder andre elever til folkeskolens prøver.

På uvm.dk kan du desuden finde information om tilmelding og bestilling af prøvemateriale (PDF-filer hvor elevens it-hjælpemidler virker).

HUSK: Når skolen udsteder beviser til elever, må de aldrig indeholde oplysninger om, at eksamen har været efter særlige prøvevilkår, jf. § 58, stk. 1 i prøvebekendtgørelsen (retsinformation.dk).

Tilrettelæg prøven ud fra elevens behov

Vær opmærksom på, at prøvens mål og sværhedsgrad ikke må ændres, når elever går til eksamen på særlige vilkår.

Elevens prøveform kan omfatte:

 • fravigelse af krav om gruppeprøve (læs vejledning s. 5-6)
 • ændring af opgaven (men ikke niveauet): Faglæreren kan udarbejde individuelle tekstopgivelser og undervisningsbeskrivelser til den enkelte elev
 • tildeling af ekstra tid (læs vejledning s. 12 og 18)
 • tale-til-tekst kan benyttes, men det må ikke forstyrre andre, og eleven skal være øvet i metoden (læs hvilke eksamener i vejledning s. 16)
 •  tilladelse til, at opgavesættet deles op, så eleven bevarer overblikket over den enkelte opgave. Dette kan hjælpe elever med koncentrationsbesvær.

HUSK at:

 • træne arbejdsmåden til prøverne i løbet af skoleåret
 • informere censor i god tid ved mundtlige og praktiske prøver, når der aflægges prøve på særlige vilkår, så censor kan nå at orientere sig i reglerne. Lærer og censor kan forud drøfte forløbet, og hvordan elevens funktionsnedsættelse ikke må få indflydelse på elevens bedømmelse af eksamen
 • eleven skal være tryg ved CD-ORD eller IntoWords’ funktionalitet og anvende det i dagligdagen (læs vejledning s. 15 og 19).

Hvad kan eleven få tilladelse til?
Se skemaet som PDF

Test it og CD-ORD eller IntoWords

Skolelederen har ansvaret for at sikre fokus på, at elevens it-hjælpemidler virker. Du kan downloade en afprøvningsfil på Undervisningsministeriets hjemmeside.

It-hjælpemidler kan anvendes på:

 • digitale selvrettende prøver
 • prøver med adgang til internettet
 • tilgængelige pdf-filer.

Afprøv funktionerne:

 • oplæs tekst og læseretning
 • tabulatorrækkefølge og skriv med ordforslag
 • gem og print.

Se hvordan du indstiller CD-ORD og IntoWords

Se video om indstilling af:

IntoWords Mac

Husk at sørge for, at eleven har hentet den seneste version af IntoWords Mac her.

IntoWords Cloud

OBS: Siden oktober 2020 finder du tidligere prøvematerialer på prøvebanken.dk og ikke på Materialeplatformen, som omtales i videoen.

CD-ORD (Windows)

OBS: Siden oktober 2020 finder du tidligere prøvematerialer på prøvebanken.dk og ikke på Materialeplatformen, som omtales i videoen.

Til sidst: et godt tip

I Undervisningsministeriets 'Ordblindenetværk' for fagpersoner, der arbejder med læse- og skriveteknologi i undervisningen, kan du få svar på konkrete spørgsmål om fx ordblindhed og prøver i folkeskolen. 

 Rigtig god fornøjelse til dig og dine elever, der skal til prøve på særlige vilkår.