Telefonerne i salg & support lukker fra kl. 14.00, torsdag d. 20. juni.  Send en mail, så vender de tilbage hurtigst muligt.

Ordpatrulje: Få IntoWords i brug med hjælp fra skolens superbrugere

Ordpatruljen er et korps af elever, der udbreder kendskabet til ordblindhed og læse- og skriveteknologi på skolen.

Ordpatruljens medlemmer er eksperter i deres læse- og skriveteknologi (LST). De støtter hinanden og arbejder ofte også sammen med læsevejlederen med at implementere LST i skolens klasser. Som rollemodeller er de med til at bryde tabuet om ordblindhed.

Skal vi hjælpe dig i gang med en Ordpatrulje?

Vi hjælper dig i gang med kurser, hvor eleverne bliver klædt på til at oplære andre elever i IntoWords. Du kan også bestille keyhangere, som støtter op om Ordpatruljens identitet som eksperter.

Ordpatruljen på Lyshøjskolen har hjulpet os med at designe keyhangeren. Keyhangeren passer alle, kan ligge i tasken og bruges fleksibelt, når lejligheden byder sig eller kræver det.

Bestil gratis keyhangere til din Ordpatrulje

Du kan bestille keyhangers til Ordpatruljens medlemmer, og du kan bestille én keyhanger pr. medlem. Du bestiller dem via vores bestillingsside. Find linket nedenfor. 

Print navneskilte til dine keyhangers

Til Keyhangeren hører en lille plasticlomme til navneskilte.
Du kan printe navneskiltene her. 
Vi anbefaler at du anvender en sort tusch til at skrive navn med.