Ordpatrulje

Få IntoWords i brug med hjælp fra skolens superbrugere.

Ordpatruljen er et korps af elever, der udbreder kendskabet til ordblindhed og læse- og skriveteknologi på skolen.

Ordpatruljens medlemmer er eksperter i deres læse- og skriveteknologi (LST). De støtter hinanden og arbejder ofte også sammen med læsevejlederen med at implementere LST i skolens klasser. Som rollemodeller er de med til at bryde tabuet om ordblindhed.

Skal vi hjælpe dig i gang med en Ordpatrulje?

Vi hjælper dig i gang med kurser, hvor eleverne bliver klædt på til at oplære andre elever i IntoWords. Du kan også bestille keyhangere, som støtter op om Ordpatruljens identitet som eksperter.

Ordpatruljen på Lyshøjskolen har hjulpet os med at designe keyhangeren. Keyhangeren passer alle, kan ligge i tasken og bruges fleksibelt, når lejligheden byder sig eller kræver det.

Bestil gratis keyhangere til din Ordpatrulje

Keyhangeren er forbeholdt Ordpatruljens medlemmer, og du kan bestille 1 keyhanger pr. medlem.

Print navneskilte til dine keyhangers

Til Keyhangeren hører en lille plasticlomme til navneskilte. Du kan printe navneskiltene her