Support holder sommerferie i ugerne 28, 29 & 30 / Salg holder sommerferie i ugerne 29 & 30- vi ønsker alle en dejlig sommer. Send en mail, så vender de tilbage hurtigst muligt.

Læse- og skriveundervisning med lydstøtte

Der har i flere år været arbejdet for, at vi skal opdage elever med dysleksi så tidligt i skoleforløbet som muligt. Men mange lærere oplever, at det er vanskeligt at afgøre om en elev rent faktisk har en specifik læse- og skrivevanskelighed eller bare bruger lidt længere tid på deres udvikling – også selvom vi godt er klar over de risikofaktorer, vi skal kigge efter.

En ung dreng, der sidder med høretelefoner foran sin bærbar

Af Trude Husøy Malnes, Pædagogisk konsulent hos Vitec MV i Norge.

Den vigtige tidlige indsats

Indtil nu har det nemlig vist sig svært at teste eller kortlægge elever, så vi med tilstrækkelig sikkerhed kan fastslå, om eleverne har ordblindhed i en tidlig alder.

Vi er hjemmevante i de primære symptomer såsom vanskeligheder med ordafkodning og stavning, men lige så vigtige er afledte vanskeligheder som f.eks. dårlig læseforståelse. Når en elev tidligt oplever at kæmpe med færdigheder, som andre i klassen ser ud til at tilegne sig nemmere, er det let at se, at vejen er kort til lavt selvværd, lav motivation og lav mestringsfølelse. For nogle elever opleves dette tilmed tidligt i skoleforløbet.

Elevens oplevelse af den første læse- og skriveundervisning i skolen bliver derfor ekstra vigtig. Er undervisningen eksempelvis tilrettelagt, så eleverne føler mestring og motivation – uanset niveau? Eller er læse- og skriveundervisningen for dem, der hurtigt knækker koden og derved forstår og mestrer afkodningsstrategierne? Sidder eleverne med læsetekster, der er uoverkommelige, og hvor elevens eneste mulige strategi er at huske så meget som muligt udenad?

Læse- og skriveundervisning med lydstøtte

Læse- og skriveundervisning med auditiv feedback gennem talesyntesen kan være en inkluderende undervisningsform, der giver eleverne en mestringsfølelse og motivation til læsning og skrivning. Eleverne får god støtte, og udgangspunktet er skrivning på elevens eget niveau.

Friths teori (1980) om forholdet mellem læsning og skrivning er velkendt og viser, at det på et tidligt stadie i læse- og skriveundervisningen er lettere for et barn at foretage en fonemisk analyse end at lave en fonemisk syntese. Det vil sige, at det er fordelagtigt for barnet at komme i gang med at stave så tidligt i barnets læse- og skriveudvikling som muligt.

Når man bruger et tastatur med auditiv feedback i den indledende læse- og skriveundervisning, får eleverne oplæst bogstavlyden, hver gang de trykker på et bogstav. De modtager gentagne gange både visuel og auditiv støtte i koblingen mellem bogstav og bogstavlyd, hvilket styrker automatiseringen af dette. Derudover får de hurtig og kontinuerlig feedback på, hvad de skriver gennem læsning af ord og sætninger i skrivearbejdet. Vi må ikke glemme, at den største gevinst, eleverne får ved at kunne læse et ord, er at forstå ordet. Her får de elever, der har brug for det, god støtte til forståelse, selvom de ikke selv har læsefærdigheder, der gør dette muligt. De får også god støtte til at udvikle deres fonologiske strategi ved at høre, hvordan lydene trækkes sammen til ord.

Stilladserende læsning og skrivning

I arbejdet med læsning og skrivning med auditiv feedback er det vigtigt, at undervisningen er struktureret og genkendelig for eleverne, og at de får god støtte gennem modellering og vejledning fra læreren. Tekstsamtalerne bør også være en vigtig del af undervisningen. Regelmæssige skriveopgaver med udgangspunkt i elevens udvikling er en forudsætning – men først efter både en fælles gennemgang i klassen og modellering fra læreren.

Det individuelle skrivearbejde kan med fordel tage afsæt i skriveguides, som støtter eleven ved at bryde skrivearbejdet ned i mindre dele – samt understøtter elevens skriveflow med sætningsstartere og beskrivende eksempler undervejs.

Herved frigøres tid til, at læreren kan vejlede de enkelte elever. Dette betyder, at læreren i højere grad kan arbejde i den enkelte elevs nærmeste udviklingszone. I dette arbejde kan speciallæreren være i klasseværelset og understøtte elevernes læse- og skriveudvikling der – i stedet for, at eleven tages ud af klassen til særligt tilrettelagt undervisning.  

Giv alle elever mulighed for at mestre

Vi skal fortsat arbejde for at opdage elever med dysleksi så tidligt som muligt, så de får den støtte, de har brug for til at mestre undervisningen lige så godt som deres jævnaldrende. Men vigtigst af alt er det at møde alle elever med en læse- og skriveundervisning, der omfatter alle – uanset ståsted.

Målet må altid være at facilitere en undervisning, hvor alle elever har mulighed for at mestre, og dermed får motivation til at arbejde med deres læsning og skrivning.

Vil du høre mere om inkluderende undervisning med læse- og skriveteknologi?

Så tag kontakt til en af vores pædagogiske konsulenter eller tilmeld dig et af vores kurser for at høre mere.  

Reference:
Frith, U. (1980). Cognitive Processes in Spelling. Academic Press Inc.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Nyhedsbrevet udkommer cirka en gang om ugen, hvor du også bliver opdateret på nye funktioner i IntoWords, arrangementer, kurser og mere fagligt indhold

Tilmeld dig nu