Vitec MV

Mer än 30 års erfarenhet av läs- och skrivteknologi

Vår historia

Det hela började 1984, när vi var ’first movers’ med en mission att integrera IT i undervisningen, och vårt första undervisningsprogram kom 1986.

1995 lanserade vi det första läs- och skrivverktyget, CD-ORD, och i dag har vi en ledande position inom läs- och skrivteknologi.

2014 bytte vi namn från Mikro Værkstedet till MV-Nordic. Vårt nuvarande namn, Vitec MV, fick vi 2017 när vi blev en del av den svenska koncernen Vitec Software Group.

I över 30 år har vi levererat läs- och skrivverktyg till skolor, kommuner och arbetsplatser i hela Norden och i flera andra europeiska länder. Med rätt läs- och skrivteknologi kan alla läsa och skriva hela livet.

Om du är skolelev, student eller behöver hjälpmedel i hemmet eller på jobbet så kan vi hjälpa till. IntoWords är med dig överallt.

Läs- och skrivvänlighet främjar utveckling - och alla människor har rätt till samma möjligheter att utveckla sig.
Vitec MV

En del av Vitec Software Group

Vitec Software Group utvecklar mjukvara till specifika branschers unika behov. Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden och utvecklar och levererar standardmjukvara till många olika branscher. Vitec har 1 050 medarbetare, är börsnoterat på Nasdaq Stockholm, och hade en omsättning på 1,57 miljoner SEK 2021. 

Utan Vitec stannar... 

Som koncern täcker Vitec in flera olika branscher med samhällsviktig mjukvara, bland annat utbildning, sjukvård, finans och transport. Med andra ord: utan Vitec skulle stora delar av samhället stanna upp.

IntoWords är Vitec MV:s kärnprodukt, och vi har mer än 30 års erfarenhet av att utveckla och leverera läs- och skrivteknologi. Vi arbetar dedikerat för att säkra långsiktigt hållbara lösningar som även tillmötesgår morgondagens behov. Det är därför som vi säger:

To rely on today - and tomorrow

Grunden för vår gemensamma företagskultur är våra värderingar. Vi är en koncern med medarbetare i flera olika bolag, på olika platser och i flera länder. Våra värderingar är det lim som håller oss samman och gör att vi enat arbetar mot samma mål.

Nedanstående värderingar är grunden i företaget när vi gemensamt skapar en kultur som vi trivs i, utvecklas i och i vilken vi skapar värde för våra kunder och medarbetare. Våra värderingar visar vägen i vardagen.

Våra värderingar

Produkterna är vår grund

Vertical Market Software

Gör det enkelt

Enkla lösningar vinner i längden

Öppenhet och förtroende

Samarbete och ansvar ger framgång

Framtiden med läs- och skrivteknologi

Vi hjälper skolelever och studenter med dyslexi, eller med andra läs- och skrivsvårigheter, att nå framgång och att klara sig väl genom sin utbildning. Men dyslexin försvinner inte när man är klar med studierna.

Därför vill vi gärna fortsätta att erbjuda läs- och skrivstöd till livets alla faser. Under de senaste åren har vi levererat och spridit läs- och skrivstöd till alla som behöver ett kompenserande stöd för att läsa och skriva på arbetet. Under 2022 blev Salling Group, som de första i Danmark, Vitec MV-certifierade som en läs- och skrivvänlig arbetsplats.

Vi levererar läs- och skrivteknologi till både större och mindre företag, så att alla medarbetare kan utveckla sig och ni sin fulla potential.