Om Vitec MV

Alla kan läsa och skriva.

Vi arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med läs-och skrivsvårigheter ska kunna utbilda sig, fungera i arbetet samt nå sina drömmar på samma villkor som alla andra. 

Vi är en nordisk softwareverksamhet med bas i Odense och med dotterbolag i Norge och Sverige. Sammanlagt är vi ca 60 dedikerade medarbetare: högt specialiserade softwareutvecklare, pedagoger, konsulenter och IT-tekniker. 

25 års erfarenhet med läs- och skrivstödsverktyg 

I mer än 25 år har vi utvecklat innovativa och väl fungerande program för läsning, skrivning och lärande. 

Vår historia 

Vi startade 1984, då vi var nyskapande med en mission om att integrera IT I undervisningen. Vi utgav vårt första undervisningsprogram 1986. 1995 lanserade vi våra första läs- och skrivstödsverktyg, CD-ORD, och idag har vi en drivande position för läs- och skrivstödsverktyg I Skandinavien. 

2014 ändrade vi namn från Mikro Verkstäder till MV-Nordic. Vårt nuvarande namn, Vitec MV, fick vi 2017 då vi blev en del av den svenska koncernen Vitec. 

En del av Vitec Software Group 

Vitec Software Group AB utvecklar mjukvara till specifika branschers unika behov – Vertical Market Software. Vitec-koncernen grundades 1985 som en spin-off-verksamhet från Umeå Universitet och har idag 800 medarbetare i Norden.