CD-ORD

Programmet som startade allt - så att alla kan läsa och skriva.

CD-ORD

CD-ORD lanserades 1995 som Danmarks första läs- och skrivteknologi som var särskilt avsedd att stötta personer med dyslexi.

Det som startade med en CD-ROM med läs- och skrivteknologin har i dag rört sig vidare från CD-formatet och in i den digitala tidsåldern där mjukvara är så mycket vanligare.

Programmets rötter är fortsatt de samma och det ger fortfarande många människor det nödvändiga läs- och skrivstödet i deras vardag.

Är CD-ORD rätt val för dig?

Tidigare fanns det många likheter mellan våra läs- och skrivprogram CD-ORD och IntoWords. IntoWords är nämligen baserat på teknologin från CD-ORD.

Övergripande sett finns det fortfarande många likheter, och CD-ORD ger fortfarande en basal läs- och skrivhjälp. Vi rekommenderar dock att du byter till IntoWords.

CD-ORD är uteslutande ett program för Windows och kan bara användas offline. Därför kan du inte få läs- och skrivstöd genom CD-ORD om du använder Apple-enheter, eller behöver ha stöd på nätet. Utöver det uppdateras CD-ORD inte längre, och över tid kommer mjukvaran föråldras.

IntoWords fungerar på alla enheter, som smarttelefoner, plattor, samt på alla operativsystem - som Windows och Mac - och inte minst fungerar det i Google Chrome och Microsoft Edge. IntoWods är med andra ord med dig överallt - och det har en och samma verktygsrad på alla plattformar.

Kärnfunktionerna i CD-ORD

Uppläsning

CD-ORD kan läsa upp alla slags texter, inklusive: internetsidor, PDF-filer och skrivprogram. Överstrykningsfunktionen framhäver bokstäver, ord och meningar.

Ordförslag

Ordförslagen baseras på sammanhanget i din text – det statistiskt mest sannolika ordet föreslås överst i listan.

Profiler

Profilerna hjälper dig att skriva målinriktat. Skapa profiler för till exempel korrekturläsning, matte eller andra ämnen. Det gör det enkelt att anpassa CD-ORD till dina aktuella behov.

Stämmor och hastighet

Med CD-ORD kan du läsa upp till 750 ord per minut. Du kan ställa in hastigheten eller ändra uttalet så att det passar just dina behov.

OCR – gör text tillgänglig

Med OCR-behandling kan du göra texter tillgängliga för uppläsning och redigering, även om de är sparade i ett bildformat (som PDF). Enskilda ord eller kortare texter får du snabbt upplästa med funktionen Bildläsare.

Gör om text till ljudfil

CD-ORD ger dig en enastående möjlighet att göra om text till mp3-ljudfiler, så att du kan (lyssna) läsa den när du är på språng.