Får du den information du behöver?

Prenumerera på våra nyhetsbrev, så håller vi dig uppdaterad om nyheter och information om våra program samt viktiga uppdateringar och spännande events. Trevlig läsning!

Tekniknytt riktar sig till alla – och vi rekommenderar alla att läsa det. Här blir du uppdaterad om funktioner, nya och kommande uppdateringar samt förbättringar i alla våra program. Tekniknytt utkommer en gång i månaden.

Läs- och skrivteknologi i studierna riktar sig till undervisare, lärare, skolbibliotekarier, specialpedagoger, andra inom utbildningssektorn och föräldrar. Här får du information om nya funktioner i programmen och om nya och kommande uppdateringar. Du blir först med att få höra om nya kurser som rör IntoWords, dyslexivänlig undervisning, bra läs- och skrivstrategier samt som föräldrar/barn-kurser. Vill du även ta del av artiklar och fallstudier? I så fall är det detta du ska läsa.

Läs- och skrivteknologi på arbetsplatsen riktar sig till alla medarbetare, arbetsgivare och dig som arbetar med HR, ledning och kompetensutveckling. Om du vill ha nyheter och kunskap om den läs- och skrivvänliga arbetsplatser, om Vitec MV-certifiering och om kurser för framgångsrik implementering, så är det detta du ska läsa.

Finns det något annat vi kan hjälpa dig med?

Kontakta oss, så hjälper vi dig!

Kontakt