Tangentbordsträning med ljudstöd – en viktig förutsättning för god textproduktion

I en tid där vi aldrig har skrivit mer på datorn kan det tyckas paradoxalt att vi i allmänhet har blivit sämre på att hantera tangentbordet. Det valbara ämnet maskinskrivning har för länge sedan försvunnit från skolvärlden och många av oss har förmodligen - handen på hjärtat - nedgraderat träning för ett effektivt sätt att skriva på tangentbordet. Elevernas sätt att skriva på tangentbordet är därför ofta självlärda och sällan särskilt lämpliga.

Skapa en solid grund för skrivande

I 10-Fingrar lär sig eleverna att använda alla tio fingrarna för att producera text med tangentbordet, där övning, lärande och lek möts i ett samspel så att eleverna blir snabbare och mer exakta skrivare. Det är uppenbart att eleverna skriver snabbare med 10 fingrar än med två eller tre, och även om det tar tid att lära sig är det en utmärkt investering att öva tiofingrarmetoden tidigt av flera skäl.

Bättre inlärning med multisensoriskt stöd

Förutom att träna eleven att bli en mer effektiv textproducent bygger programmet på ett multisensoriskt stöd för elevens läs- och skrivutveckling. I de många träningsuppgifterna, genom överinlärning och många repetitioner, får eleven auditiv feedback varje gång en bokstav trycks eller ett ord skrivs. Detta innebär att eleven utsätts för standarduttalet av den knappade bokstaven (när bokstavsljudet läses högt) och det villkorliga uttalet av bokstaven (när ordet eller frasen läses högt). Den upprepade auditiva återkopplingen är ett effektivt hjälpmedel för att få automatiserade bokstav-ljud-kopplingar på vägen till säker, automatisk ordavkodning. Inledningsvis genom att bokstavsljudet läses upp och därmed stödjer eleven i hans eller hennes barnstavning, och i andra hand genom att bokstavsljud, ord och mening läses upp som ett stöd i elevens övergång från barnstavning till medveten användning av ljudsekvensregler.

 

 

Ljudstödet är valfritt, så utbildningen för äldre elever kan genomföras med fullt fokus på tangentbordsträning.En automatisering av elevens tangenttryckningar och en säker behärskning av tangentbordet tar bort fokus tangentbordet och ger eleven mer fokus på och energi att tänka på akademiskt innehåll. 10-Fingrar-belöningssystemet hjälper till att upprätthålla elevens motivation och hens prestation kan övervakas med statistik om hastighet och precision för att lösa uppgifterna. I 10-Fingrar ser, hör och känner eleven språket under inlärningen av tiofingrarmetoden och tränar samtidigt läs- och skrivfärdigheter med hjälp av färger, ljud och belöning.

Bra skriverfarenhet lönar sig

Med den digitala tidsåldern där datorer har blivit ett av våra främsta verktyg för att uttrycka oss i skrift är det viktigare än någonsin att behärska tangentbordet. 10-Fingrar kan vara lösningen som inte bara gör eleverna snabbare och mer exakta skribenter, utan också ger ökat digitalt kunnande, och ljudstödet förbättrar elevens läs- och skrivförmåga.