10-Fingrar

Tangentbordsträning som ger mening.

10-Fingrar är ett nytt tangentbordsträningsprogram med grundläggande tangentbordsövningar och uppgifter. Du övar dina nya tangentbordsfärdigheter genom en berättelse. Och eftersom lärande ska vara roligt finns det även en spelportal där du kan fånga ord med hjälp av tangentbordet.

Vi använder tangentbordet från en tidig ålder, antingen på PC eller surfplatta. Ofta introduceras tangentbordet tidigt i skolan och det följer sedan med oss hela livet. Vi använder det konstant, antingen på datorer eller surfplattor. Därför kan det vara en bra idé att investera tid i systematisk träning av fingersättning med tiofingrarmetoden och att få goda tangentbordsvanor - och det är ju aldrig för sent att lära sig nya saker.

Med programmet 10-Fingrar lär du dig att skriva exakt med korrekt fingersättning, vilket gör att skrivandet flyter på snabbare och mer effektivt.

Vad är tiofingrarmetoden?

Metoden innehåller tekniker som hjälper till att förbättra skrivhastigheten, noggrannheten och den övergripande effektiviteten när du skriver på ett tangentbord. Alla tio fingrar har en fast uppsättning tangenter till sitt förfogande, och du lär dig att använda dem utan att behöva titta ner på tangentbordet när du skriver. Detta ger en mer exakt skrivning, liksom det ger en bekvämare och mer ergonomisk skrivposition.

Här är tre fördelar med att använda 10-Fingrar:

  • Hastighet

    • Genom att använda tiofingrarmetoden får fingrarna ett nytt muskelminne, vilket naturligtvis gör att du skriver snabbare och med större precision.

  • Effektivitet

    • Eftersom du inte behöver titta ner på tangentbordet för att träffa rätt när du skriver kan du lättare koncentrera dig på innehållet i texterna.

  • Ergonomi

    • Skriv snabbt, utan att titta på tangentbordet - och få en bättre hållning. När du skriver med 10-Fingrar får du därför en bättre hållning och mer avslappnade handleder, vilket minskar risken förslitningsskador.

10-Fingrar – tangentbordsträning som betyder något

I programmet 10-Fingrar har vi samlat både utbildning och lärande på ett ställe. Du får kurser som gradvis bygger upp dina färdigheter. I slutändan kommer du att vara välrutinerad i tiofingrarmetoden.

Det ska finnas ett syfte med skrivandet - och det ska vara roligt.
Det bästa sättet att lära sig saker är om det man arbetar med känns vettigt. Därför kan du i 10-Fingrar skriva en historia, och du får arbeta med dina nya tangentbordskunskaper genom att skriva en hel berättelse. För att göra det extra roligt att lära sig metoden kan du dessutom fånga ord inne i spelportalen där du kan sätta tangentbordsträningen på prov genom spel.

Hur fungerar 10-Fingrar i klassrummet?

10-Fingrar är ett bra verktyg på läs- och skrivlektioner. Alla ord och fraser i programmet har ett meningsfullt innehåll, och bokstavsinlärningen på tangentbordet är satt i ett sammanhang. När det kommer till nybörjarträning är rekommendationen att texterna ska ha en tydlig mening men även att innehållet är enkelt.

Det är möjligt att välja att få bokstavsljud, ord och fraser upplästa. Detta innebär att de många övningarna har auditiv feedback, och det stöder läs- och skrivutvecklingen utöver tangentbordsfärdigheterna.

Tangentbordsträning med ljudstöd – en viktig förutsättning för god textproduktion

Det kan tyckas paradoxalt att vi i en tid när vi skriver mer på datorer än någonsin också har blivit sämre på att hantera tangentbordet. Det valbara ämnet maskinskrivning har för länge sedan försvunnit från skolvärlden och många av oss har ärligt talat förmodligen fått en sämre träning i att skriva effektivt på tangentbordet. Elevernas fingersättning på tangentbordet är därför ofta självlärd och sällan särskilt lämplig.

Har du frågor om 10-Fingrar?

Har du frågor om 10-Fingrar?
Kontakta oss – så hjälper vi dig.

Kontakta oss