CD-ORD

Programmet, der startede det hele - så alle kan læse og skrive.

CD-ORD

CD-ORD blev lanceret i 1995 som Danmarks første læse- og skrivteknologi, særligt rettet til at støtte personer med ordblindhed. 

Hvad, der startede som en CD-ROM med læse- og skriveteknologien på, er nu i dag rykket fra CD'en og ind i den digitale tidsalder, hvor software er langt mere almindeligt. 

Programmets rødder er de samme og giver fortsat mange mennesker nødvendig læse- og skrivestøtte i deres hverdag. 

Er CD-ORD det rigtige valg for dig?

Tidligere var der stor lighed mellem vores to læse- og skriveprogrammer CD-ORD og IntoWords. IntoWords er nemlig baseret på CD-ORDs teknologi.

Overordnet set er der også stadig mange ligheder, og CD-ORD giver stadig basal læse- og skrivehjælp. Vi anbefaler dog, at du skifter over til IntoWords.

CD-ORD er udelukkende et Windows-program og kan kun anvendes offline. Du kan derfor ikke få læse- og skrivestøtte gennem CD-ORD, hvis du bruger Apple-enheder, eller skal have støtte på internettet. I tillæg bliver CD-ORD ikke længere opdateret og over tid vil softwaren blive forældet. 

IntoWords fungerer på alle enheder, f.eks. smartphones, tablets, samt alle styresystemer, såsom Windows og Mac og ikke mindst i Google Chrome og Microsoft Edge. IntoWords er med andre ord med dig over alt - og med den samme værktøjslinje på tværs af alle platforme. 

Kernefunktioner i CD-ORD

Oplæsning

CD-ORD kan læse alle typer tekst op herunder: internetsider, PDF, skriveprogrammer og highlight funktionen fremhæver bogstaver, ord eller sætninger. 

Ordforslag

Ordforslagene er baseret på konteksten i din tekst – det statistisk mest sandsynlige ord foreslås øverst i listen.

Profiler

Profilerne hjælper dig med at skrive målrettet. Opret standardprofiler til fx korrekturlæsning, matematik eller faglig læsning gør det nemt at indstille CD-ORD til dit aktuelle behov

Stemmer og hastighed

Med CD-ORD kan du læse helt op til 750 ord i minuttet. Du kan indstille hastigheden eller ændre udtalen, så det passer præcist til dine behov.

OCR – gør tekst tilgængelig

Med OCR-behandling kan du gøre tekster tilgængelige for oplæsning og redigering, selv om de er gemt i et billedformat (fx PDF). Enkelte ord eller korte tekster får du hurtigt læst op med funktionen Billedlæser.

Lav tekst om til lydfil

CD-ORD giver dig en enestående mulighed for at lave tekst om til mp3-lydfil, så du kan (lytte)læse den på farten.

Når jeg læser og skriver, hjælper det mig så meget, at jeg nærmest glemmer min ordblindhed. Jeg vil klart anbefale kolleger med læsevanskeligheder at bruge det
Heidi Kristensen, customer service representative, Danfoss

Case: Heidi glemmer sin ordblindhed

Hvad enten du får støtte af CD-ORD eller IntoWords, så er læse- og skriveteknologi en vigtig del af manges hverdag. Både i skolen og på jobbet. Det letter læse- og skrivearbejdet og giver større overskud i dagligdagen.

”Det er en kæmpe-hjælp,” siger Heidi fra Power Solutions, der har kæmpet med dansende bogstaver hele livet.