Læsestrategi

I denne opgave og video bliver eleven fortrolig med IntoWords' forskellige læsestrategier: Læs side, læs sætning og læs med highlight.

Opgaven kan løses på to niveauer.