Fagordlister

Denne opgave viser eleven, hvordan fagordlister supplerer hverdagssproget i IntoWords' almindelige ordliste og understøtter skrivning af fagspecifikke ord og tekster.

Opgaven kan løses på to niveauer.