Eksamen på særlige vilkår

For at gå til prøve på særlige vilkår med brug af CD-ORD og IntoWords skal eleven have en funktionsnedsættelse og derudover være vant til at bruge teknologien i den daglige undervisning.

Nationale Test og Folkeskolens prøver

Elever med særlige behov må bruge CD-ORD eller IntoWords ved både Nationale Test og til Folkeskolens prøver, dog gælder der særlige regler for prøven i retskrivning, beskrevet i denne eksamenstjekliste.

Bliv klar til prøver og eksamen med CD-ORD og IntoWords

Se videoen, hvor vores pædagogiske konsulent Susanne gennemgår forberedelserne til prøverne og de regler, der gælder for prøver på særlige vilkår:

Se, hvordan du indstiller CD-ORD og IntoWords


Indstil IntoWords Cloud til prøverne:


Med Diktatprofil i IntoWords Cloud indsætter IntoWords automatisk alle ord, der vælges fra ordlisten med lille begyndelsesbogstav. Det sparer tid under diktaten. Se også, hvordan eleverne kan få gavn af IntoWords' Billedlæser til prøverne.

Indstil CD-ORD til prøverne:

 

Få hurtig hjælp hos vores supportere

Husk, at du altid kan få hurtigt svar på akut opståede problemer i forbindelse med prøvesituationen ved at kontakte vores support.

Test dit it-hjælpemiddel her

Kontor for Prøver og Test i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har desuden oprettet en test-side, hvor alle elever kan teste, om deres it-hjælpemiddel fungerer, som det skal.