IntoWords

Med diskret hjælp fra IntoWords kan børn og voksne med ordblindhed og andre skriftsproglige udfordringer læse, skrive og lære på lige fod med andre.


IntoWords hjælper dig i skolen, på uddannelsen, jobbet og i sociale sammenhænge, hvor læsning og skrivning spiller en rolle. IntoWords’ vifte af læse- og skrivestøttende funktioner bruges fx af nye læsere i indskolingen, til inklusion og differentiering i undervisningen og til jobfastholdelse af tosprogede medarbejdere. 

Læs hurtigere og få mere viden
IntoWords’ oplæsning hjælper dig, der læser langsomt eller usikkert – både med at afkode og med læseforståelsen. IntoWords kan læse op for dig på op til 25 forskellige sprog, heriblandt engelsk, tysk, spansk og arabisk. Den indbyggede OCR-scanner gør al tekst tilgængelig for oplæsning.

Skriv mere præcist og undgå fejl
Med stavehjælp og kontekstbaserede ordforslag fra IntoWords skriver du bedre og hurtigere. Ekstra fagordlister giver dig et ordforråd, der passer præcist til din uddannelse eller din branche. I IntoWords Cloud finder du skabeloner, der støtter skriveprocessen trin for trin.

IntoWords åbner døre til bedre resultater i skolen eller på jobbet og større selvtillid og frihed i tilværelsen.

 

intowords