Ordpatrulje

Få IntoWords og CD-ORD i brug med hjælp fra skolens superbrugere.

 
Ordpatruljen er et korps af elever, der udbreder kendskabet til ordblindhed og læse- og skriveteknologi på skolen.

Ordpatruljens medlemmer er eksperter i deres læse- og skriveteknologi (LST). De støtter hinanden og arbejder ofte også sammen med læsevejlederen med at implementere LST i skolens klasser. Som rollemodeller er de med til at bryde tabuet om ordblindhed.

Skal vi hjælpe dig i gang med en Ordpatrulje?

Vi hjælper dig i gang med gratis kurser, hvor eleverne bliver klædt på til at oplære andre elever i CD-ORD og IntoWords. Du kan også bestille keyhangere, som støtter op om Ordpatruljens identitet som eksperter.

Ordpatruljen på Lyshøjskolen har hjulpet os med at designe keyhangeren. Keyhangeren passer alle, kan ligge i tasken og bruges fleksibelt, når lejligheden byder sig eller kræver det.

Bestil gratis keyhangere til din Ordpatrulje

Keyhangeren er forbeholdt Ordpatruljens medlemmer, og du kan bestille 1 keyhanger pr. medlem.

Bestilling af keyhangers