Servicevilkår

Vitec MV's servicevilkår

Når du bruger vores tjenester, accepterer du disse vilkår. Læs dem omhyggeligt.

Vores tjenester er forskellige, så i nogle tilfælde kan der være yderligere vilkår. Disse vilkår er tilgængelige for de relevante tjenester, og disse vilkår bliver en del af din aftale med os, hvis du bruger de pågældende tjenester.

Brug af vores tjenester

Du skal følge alle politikker, der er gjort tilgængelige for dig i tjenesterne.

Du må ikke misbruge vores tjenester. Du må fx ikke forstyrre vores tjenester eller forsøge at få adgang til dem ved hjælp af en anden metode end via den grænseflade og den vejledning, som vi leverer. Du må kun bruge vores tjenester i henhold til loven, herunder gældende love og bestemmelser. Vi kan suspendere tjenester eller gøre dem utilgængelige for dig, hvis du ikke overholder vores vilkår eller politikker, eller mens vi undersøger en mulig overtrædelse.

Når du bruger vores tjenester, giver det dig ikke ejerskab over immaterielle rettigheder i vores tjenester eller til det indhold, som du får adgang til. Disse vilkår giver dig ikke ret til at bruge branding, mærker eller logoer, som bruges i vores tjenester. Du må ikke fjerne, skjule eller ændre de juridiske meddelelser, som vises i eller sammen med vores tjenester.

Når du bruger vores tjenester, accepterer du, at vi må sende dig servicemeddelelser, administrative meddelelser og andre oplysninger.

Dit MV-Login

Du skal muligvis have et MV-Login eller et andet understøttet login fra en Identity Provider (IdP), fx UNI-Login, for at bruge nogle af vores tjenester. Du kan tilmelde dig vores login-tjeneste MV-Login ved at kontakte Vitec MV på telefon 65 91 80 22.

Hvis du opdager, at din konto eller adgangskode er brugt uden dit samtykke, skal du straks henvende dig til Vitec MV for at få deaktiveret kontoen og eventuelt oprettet en ny.

Beskyttelse af personlige oplysninger og ophavsret

I den generelle privatlivspolitik for Vitec MV beskrives det, hvordan vi behandler og beskytter dine personlige oplysninger, når du bruger vores tjenester. Når du bruger vores tjenester, accepterer du, at vi må bruge dataene i overensstemmelse med vores privatlivspolitikker.

Dit indhold i vores tjenester

Du kan indsende indhold til nogle af vores tjenester. Du beholder ejerskabet over eventuelle immaterielle rettigheder, som du har til dette indhold. Kort sagt: Det, der tilhører dig, bliver ved med at være dit.

Når du uploader eller på anden måde indsender indhold til vores tjenester, giver du Vitec MV licens til at benytte dette i forbindelse med drift og forbedring af vores tjenester og til at udvikle nye tjenester. Denne licens er stadig gældende, selvom du holder op med at bruge vores tjenester.

I vores privatlivspolitik eller de yderligere vilkår, der måtte gælde for de enkelte tjenester, kan du få flere oplysninger om, hvordan vi bruger indhold. Hvis du indsender feedback eller forslag til vores tjenester, kan vi bruge din feedback eller dine forslag uden forpligtelser over for dig.

Ansvar for vores tjenester

I det omfang loven tillader det, fraskriver Vitec MV og dennes leverandører og distributører sig ansvaret for tab af fortjeneste, indtjening eller data, samt økonomiske tab og indirekte, hændelige, særlige skader i forbindelse med brugen af vores tjenester.

Vitec MV og dennes leverandører og distributører er under ingen omstændigheder ansvarlige for tab eller skader, som ikke med rimelighed kan forudses.

Erhvervsbrug af vores tjenester

Hvis du bruger vores tjenester på en virksomheds vegne, accepterer virksomheden disse vilkår. Accepten holder Vitec MV og dennes tilknyttede virksomheder, funktionærer, repræsentanter og ansatte skadesløse i forhold til ethvert krav eller sagsanlæg og enhver handling, der måtte opstå i forbindelse med brugen af tjenesterne. Overtrædelse af disse vilkår, herunder ethvert ansvar og enhver udgift, der måtte opstå i forbindelse med krav, tab, skader, sagsanlæg, domfældelser, sagsomkostninger og advokatsalærer.

Om disse Vilkår

Vi kan ændre de generelle vilkår eller yderligere vilkår på en specifik tjeneste, som gælder for en tjeneste. Dette kan fx være for at afspejle ændringer i loven eller vores tjenester. Du bør læse vilkårene jævnligt. Vi slår meddelelser om ændringer i disse vilkår op på denne side. Du kan finde meddelelser om ændringer af yderligere vilkår i den pågældende tjeneste. Ændringer gælder ikke med tilbagevirkende kraft, og de træder i kraft tidligst fjorten dage efter, at de er meddelt. Ændringer på grund af nye funktioner i en tjeneste, eller ændringer der er foretaget af juridiske årsager, træder dog i kraft øjeblikkeligt. Hvis du ikke accepterer de ændrede vilkår for en tjeneste, skal du stoppe brugen af tjenesten.

I tilfælde af en uoverensstemmelse mellem disse vilkår og de yderligere vilkår er det de yderligere vilkår, der gælder.

Disse vilkår gælder for forholdet mellem Vitec MV og dig. De medfører ingen rettigheder for begunstigede tredjeparter.

Hvis du ikke overholder disse vilkår, og vi ikke øjeblikkeligt tager de nødvendige foranstaltninger, betyder det ikke, at vi giver afkald på vores rettigheder (såsom til at tage nødvendige foranstaltninger på et senere tidspunkt).

Hvis det viser sig, at et specifikt vilkår ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke de andre vilkår.