Användarvillkor

Användarvillkor

Genom att använda våra tjänster godkänner du dessa villkor. Läs dem noggrant.

Våra tjänster är olika, så det kan i vissa fall finnas ytterligare villkor. Dessa villkor är tillgängliga för de relevanta tjänsterna och dessa villkor blir en del av ditt avtal med oss om du använder de aktuella tjänsterna. 

Användning av våra tjänster

Du måste följa alla anvisningar som är tillgänglig för dig i tjänsterna.

Missbruka inte våra tjänster. Till exempel får di inte manipulera våra tjänster eller försöka att komma åt dem med hjälp av en annan metod än via angivet gränssnitt och den vägledning vi tillhandahåller. Du får endast använda våra tjänster i enlighet med lagen, inklusive gällande lagar och förordningar. Vi kan upphöra med tjänster eller göra dem otillgängliga för dig om du inte följer våra villkor eller policyer eller vid en eventuell överträdelse enligt ovan.

När du använder våra tjänster ger det dig inte äganderätt till immateriella rättigheter i våra tjänster eller till det innehåll du får tillgång till. Dessa villkor ger dig inte rätt att använda varumärken, varumärken eller logotyper som används i våra tjänster. Du får inte ta bort, gömma eller ändra de juridiska meddelanden som visas i eller tillsammans med våra tjänster.

Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi måste skicka tjänstemeddelanden, administrativa meddelanden och annan information.

Din MV-inloggning

Du kan behöva ha en MV-inloggning eller annan inloggning från en Identity Provider (IdP), till exempel. Skolfederation för att använda några av våra tjänster. Du kan anmäla dig till vår inloggningstjänst MV Login genom att kontakta Vitec MV på telefon 040-93 91 50.

Om du upptäcker att ditt konto eller lösenord har använts utan ditt samtycke, vänligen kontakta Vitec MV omedelbart för att inaktivera kontot och, om tillämpligt, skapa en ny.

Sekretess och upphovsrätt

Denna allmänna integritetspolicy för Vitec MV beskriver hur vi behandlar och skyddar din personliga information när du använder våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi måste använda uppgifterna i enlighet med vår integritetspolicy.

Ditt innehåll i våra tjänster

Du kan skapa innehåll i några av våra tjänster. Du behåller äganderätten till immateriella rättigheter som du har för innehållet. Kort sagt, det som tillhör dig fortsätter att vara ditt.

När du laddar upp eller på annat sätt skickar innehåll till våra tjänster, beviljar du Vitec MV licens för att använda detta i samband med driften och förbättringen av våra tjänster och att utveckla nya tjänster. Licensen är fortfarande giltig även om du slutar använda våra tjänster.

I vår integritetspolicy eller de ytterligare villkor som kan gälla för de enskilda tjänsterna kan du lära dig mer om hur vi använder innehåll. Om du lämnar feedback eller förslag till våra tjänster kan vi använda din feedback eller förslag utan skyldighet till dig.

Ansvar för våra tjänster

Vitec MV och dess leverantörer och distributörer förnekar i den utsträckning lagen tillåter ansvar för förlust av vinster, intäkter eller data samt ekonomiska förluster och indirekta, oavsiktliga, särskilda skador i samband med användningen av våra tjänster.

Vitec MV och dess leverantörer och distributörer är under inga omständigheter ansvariga för förlust eller skada som inte rimligen kan förutses.

Affärsanvändning av våra tjänster

Om du använder våra tjänster på uppdrag av en verksamhet accepterar verksamheten dessa villkor. Accepterandet innebär att Vitec MV och dess dotterbolag, tjänstemän, representanter och anställda inte kan ställas som ansvariga vid eventuell förlust eller skada som kan uppstå i samband med användningen av tjänsterna. Detta gäller även eventuellt ansvar och eventuella utgifter som kan uppstå i samband med fordringar, förluster, skador, rättstvister, domar, rättegångskostnader och advokatavgifter.

Om dessa villkor

Vi kan ändra de allmänna villkoren eller specifika villkor för en viss tjänst. Detta kan till exempel vara för att följa ändringar i lagen. Du bör läsa villkoren regelbundet. Vi meddelar dig om ändringar av dessa villkor på den här sidan. Du kan hitta meddelanden om ändringar i ytterligare villkor för respektive tjänst. Ändringar gäller inte efterhand, och de träder i kraft tidigast fjorton dagar efter det att de har anmälts. Ändringar på grund av nya funktioner i en tjänst eller ändringar av juridiska skäl kommer att träda i kraft omedelbart. Om du inte accepterar de ändrade villkoren för en tjänst måste du sluta använda tjänsten.

I händelse av skillnad mellan dessa villkor och de ytterligare villkoren finns det de ytterligare villkor som gäller.

Dessa villkor gäller för förhållandet mellan Vitec MV och dig. De ger inte några rättigheter för en tredje part.

Underlåtenhet att följa dessa villkor eller om vi inte omedelbart vidtar nödvändiga åtgärder betyder det inte att vi avstår från våra rättigheter (vi gör lämpliga åtgärder vid ett senare tillfälle).

Om det visar sig att vissa villkor inte kan verkställas, påverkar det inte andra villkor.