Servicevilkår

Vitec MVs servicevilkår

Når du bruker våre tjenester, aksepterer du disse vilkårene. Les dem nøye.

Våre tjenester er forskjellige, så i noen tilfeller kan der være ytterligere vilkår. Disse vilkårene er tilgjengelige for de relevante tjenester, og disse vilkårene blir en del av din avtale med oss hvis du bruker de gjeldende tjenester.

Bruk av våre tjenester

Du må følge avtaler som er gjort tilgjengelige for deg i tjenestene.

Du må ikke misbruke våre tjenester. Du må f.eks. ikke forstyrre våre tjenester eller forsøke å få tilgang til dem ved hjelp av en annen metode enn via den grenseflaten og den veiledningen som vi leverer. Du kan bare bruke våre tjenester i henhold til loven, herunder gjeldende lover og bestemmelser. Vi kan suspendere tjenester eller gjøre dem utilgjengelige for deg hvis du ikke overholder våre vilkår eller politikk, eller mens vi undersøker en mulig overtredelse.

Når du bruker våre tjenester gir det deg ikke eierskap over immaterielle rettigheter i våre tjenester eller til det innholdet som du får tilgang til. Disse vilkårene gir dig ikke rett til å bruke branding, merker eller logoer som brukes i våre tjenester. Du må ikke fjerne, skjule eller endre de juridiske meddelelser som vises i eller sammen med våre tjenester.

Når du bruker våre tjenester, aksepterer du at vi kan sende deg servicemeddelelser, administrative meddelelser og andre opplysninger.

Ditt MV-Login

Du må kanskje ha et MV-Login eller et annet støttet login fra en Identity Provider (IdP) f.eks. Feide for å bruke noen av våre tjenester. Du kan få vår login-tjeneste MV-Login ved å kontakte Vitec MV på telefon 46 85 99 60.

Hvis du oppdager at din konto eller ditt passord er brukt ueen dit samtykke, må du straks henvende deg til Vitec MV for å få deaktivert kontoen og evt. opprettet en ny.

Beskyttelse av personlige opplysninger og opphavsrett

I denne generelle personvernpolitik for Vitec MV beskrives det hvordan vi behandler og beskytter dine personlige opplysninger når du bruker våre tjenester. Når du bruker våre tjenester, aksepterer du at vi kan bruke dataene i overensstemmelse med vår personvernpolitikk.

Ditt innhold i våre tjenester

Du kan sende innhold til noen av våre tjenester. Du beholder eierskapet over eventuelle immaterielle rettigheter som du har til dette innholdet. Kort sagt: Det som tilhører deg, fortsetter å være ditt.

Når du laster opp eller på annen måte sender innhold til våre tjenester, gir du Vitec MV lisens til å benytte dette i forbindelse med drift og forbedring av våre tjenester og til å utvikle nye tjenester. Denne lisensen er fortsatt gjeldende selv om du slutter å bruke våre tjenester.

I vår personvernpolitikk eller de yterligere vilkårene som måtte gjelde for de enkelte tjenester, kan du få flere opplysninger om hvordan vi bruker indhold. Hvis du sender inn feedback eller forslag til våre tjenester, kan vi bruke din feedback eller dine forslag uten forpliktelser over for deg.

Ansvar for våre tjenester

I det omfang loven tillater det, fraskriver Vitec MV og dennes leverandører og distributører seg ansvaret for tap av fortjeneste, inntjening eller data, samt økonomiske tap og indirekte, hendelige, særlige skader i forbindelse med bruken av våre tjenester.

Vitec MV og dennes leverandører og distributører er under ingen omstendigheter ansvarlige for tap eller skader som ikke med rimelighet kan forutsees.

Bruk av våre tjenester for bedrifter

Hvis du bruker våre tjenester på en bedrifts vegne, aksepterer virksomheten disse vilkår. Aksepten holder Vitec MV og dennes tilknyttede virksomheter, funksjonærer, representanter og ansatte skadesløse i forhold til ethvert krav eller sassanlegg og enhver handling som måtte oppstå i forbindelse med bruken av tjenestene. Overtredelse av disse vilkårene, herunder ethvert ansvar og enhver utgift som måtte oppstå i forbindelse med krav, tap, skader, saksomkostninger, domsfellelser, saksomkostninger og advokatsalærer.

Om disse vilkår

Vi kan endre de generelle vilkårene eller ytterligere vilkår på en spesifikk tjeneste som gjelder for en tjeneste. Dette kan f.eks. være for å avspeile endringer i loven eller våre tjenester. Du bør lese vilkårene jevnlig. Vi slår opp meddelelser om endringer i disse vilkårene på denne siden. Du kan finne meddelelser om endringer av ytterligere vilkår i den pågjeldende tjeneste. Endringer gjelder ikke med tilbakevirkende kraft, og de trer i kraft tidligst fjorten dager etter at de er meddelt. Endringer på grunn av nye funksjoner i en tjeneste eller endringer som er foretatt av juridiske årsaker, trer dog i kraft øyeblikkelig. Hvis du ikke aksepterer de endrede vilkår for en tjeneste, må du stoppe bruken av tjenesten.

I tilfelle en uoverensstemmelse mellom disse vilkår og de ytterligere vilkår er det de ytterligere vilkår som gjelder.

Disse vilkårene gjelder for forholdet mellom Vitec MV og deg. De medfører ingen rettigheter for begunstigede tredjeparter.

Hvis du ikke overholder disse vilkårene og vi ikke øyeblikkelig tar de nødvendige foranstaltninger, betyr det ikke at vi gir avkall på våre rettigheter (såsom å ta nødvendige foranstaltninger på et senere tidspunkt).

Hvis et bestemt vilkår ikke kan håndheves, vil dette ikke påvirke de andre vilkårene.