Telefonerne i salg & support lukker fra kl. 14.00, torsdag d. 20. juni.  Send en mail, så vender de tilbage hurtigst muligt.

Tastaturtræning med lydstøtte – en vigtig forudsætning for god tekstproduktion

I en tid, hvor vi aldrig har skrevet mere på computer, kan det virke paradoksalt, at vi generelt er blevet ringere til at håndtere tastaturet. Valgfaget maskinskrivning er for længst forsvundet fra skoleverdenen, og mange af os har nok - hånden på hjertet - nedprioriteret at træne en effektiv måde at skrive på tastatur. Elevernes tilgang til at skrive på tastatur er derfor oftest selvlært og sjældent særlig hensigtsmæssig.

Skrevet af Bjarne Isager, formidlingskonsulent, Vitev MV 

Skab et solidt skrivegrundlag

I 10-Finger-programmet lærer eleverne at bruge alle ti fingre til at producere tekst fra tastaturet, hvor øvelse, læring og leg mødes i et sammenspil, så eleverne bliver hurtigere og mere præcise skribenter. Det er åbenlyst, at eleverne skriver hurtigere med ti fingre end med to eller tre fingre, og selvom det tager tid at lære, så er det af flere årsager en glimrende investering at træne ti-finger-metoden tidligt.

Bedre læring med multisensorisk støtte

Udover at træne eleven til at blive en mere effektiv tekstproducent, så bygger programmet på en multisensorisk understøtning af elevens læse- og skriveudvikling. I de mange træningsopgaver får eleven gennem overindlæring og mange gentagelser, auditiv feedback hver eneste gang, der tastes et bogstav eller skrives et ord. Den gentagne auditive feedback er en effektiv hjælp til at få automatiseret bogstav-lyd-forbindelser på vej mod en sikker, automatisk ordafkodning. I første omgang ved at bogstav-lyden læses op og således understøtter eleven i sin børnestavning, og i anden omgang ved at bogstavlyd, ord og sætning læses op som en støtte i elevens overgang fra børnestavning til bevidst brug af lydfølgeregler.

 

Lydstøtten er valgfri, så træningen for ældre elever kan gennemføres med fuld fokus på tastaturtræning. En automatisering af elevens tastetryk og en sikker beherskelse af tastaturet fjerner fokus fra at skulle beherske tastaturet og giver eleven mere fokus på og overskud til at tænke på fagligt indhold. 10-Fingers belønningssystem hjælper med til at fastholde elevens motivation, og elevens præstation kan overvåges med statistik på hastighed og præcision i løsningen af opgaverne. I 10-Finger ser, hører og føler eleven sproget under indlæringen af ti-fingermetoden og træner samtidig læse- og skrivekompetencer ved hjælp af farver, lyd og belønning.

 

God skriveerfaring betaler sig

Med den digitale tidsalder, hvor computere er blevet et af vores primære redskaber til at udtrykke os skriftligt, er det mere afgørende end nogensinde at mestre tastaturet. 10-Finger kan være løsningen, der ikke kun gør elever til hurtigere og mere præcise skribenter, men som også giver digital mestring, og lydstøtten forbedrer elevens læse- og skrivekompetencer.