Läs och Skrivavtal

Det finns mycket att vinna på att abonnera på Läs- och skrivstödsverktyg, ur både ett användar- och ekonomiskt perspektiv

 

s och skrivavtal till grundskolagymnasium och högskola/universitet 

Avtalen ger dig som uppköpare eller rektor möjlighet att hjälpa elever med dyslexi eller andra läs- och skrivsvårigheter med att klara sig i skolan eller på en utbildning. 

Avtalets innehåll sätts samman så att det passar användarnas behov, men vanligtvis så ingår både CD-ORD och IntoWords, så att användarna får läs- och skrivhjälp oavsett dator eller plattform. 

Fördelar med Avtalskonceptet 

När man ingår ett avtal så finns det fördelar i jämförelse med att köpa ett program 

  • Ni säkerställer att man alltid har den nyaste versionen av program och verktyg. 
  • Ni ingår ett ekonomiskt bra abonnemang. 
  • Ni får kurser till pedagoger och andra nyckelpersoner. Det säkrar en optimal implementering av verktygen. 
  • Ni kan både ringa och maila support, om det krävs teknisk hjälp. 
  • Elever och pedagoger kan delta i ett kom-igång-webinar som vi löpande planlägger, eller så kan vi skräddarsy webinars som passar just era behov och önskemål. 

Kontakta oss 

Kontakta oss för ett erbjudande som passar din skola eller verksamhet på 040-939150 eller skicka ett mail till: kundjtanst.mv@vitecsoftware.com 

Vill du ha en testlicens?

Vill du prova programmen under en begränsad tid, utan kostnad beställ en testlicens.