På fritiden

Läs- och skrivsvårigheter ska inte vara ett hinder i vardagen. Med rätt stöd kan du läsa, skriva och uppleva - oavsett var du är.

Använd läs- och skrivstöd på fritiden

Läs- och skrivsvårigheter ska inte vara ett hinder i vardagen. Med rätt stöd kan du läsa, skriva och uppleva - oavsett var du är.

Med IntoWords kan du få uppläsning av alla slags texter. Läs böcker, artiklar, undertexter, skyltar och mycket mer. Få stavnings- och skrivstöd om du ska skriva på nätet, till vänner eller familj och använd stödet på alla enheter.

Läs- och skrivteknologi kan hjälpa dig med att

Läsa böcker

Söka och läsa på nätet

Skriva mejl

Läsa undertexter

Skriva och läsa på sociala medier

Bildläsa skyltar, anslagstavlor och liknande

Läsa instruktioner

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Så blir du uppdaterad om nyheter och information om våras program, samt om viktiga uppdateringar och spännande event. Trevlig läsning!

Läs nyhetsbrev