Den läs- och skrivvänliga arbetsplatsen lyfter hela företaget

Arbetsglädje, produktivitet och slutresultatet hänger ihop – och kommunikationen mellan människor banar väg för detta. Men vad gör du om det är stor spridning på skrivnivån bland dina anställda?

Genom att erbjuda IntoWords och tänka på möjligheterna i arbetsprocesser, medarbetarutveckling och rekrytering höjs nivån på hela företagets kommunikation. Som en följd av detta ser vi en högre effektivitet, större arbetsglädje och fler möjligheter till kompetensutveckling.

Vitec MV-certifiering

Med en Vitec-certifiering av den läs- och skrivvänliga arbetsplatsen ger vi vårt erkännande till utvalda företag som utmärker sig i läs- och skrivvänlighet.

Det gör vi för att vi anser att alla människor har rätt till samma möjligheter att utvecklas.

Vi har mer än 30 års erfarenhet av detta från utbildnings- och affärsvärlden – och vi vet därför att vem som helst kan läsa och skriva med IntoWords.