Vitec MV-certifiering

En Vitec MV-certifiering visar att dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter inte är ett hinder för utveckling och ambitioner på arbetsplatsen.

Vad är en Vitec MV-certifiering?

Med en Vitec-certifiering av en läs- och skrivvänlig arbetsplats ger vi vårt erkännande till utvalda företag och verksamheter som utmärker sig när det kommer till läs- och skrivvänlighet.

Alla arbetsplatser, oavsett storlek och antalet anställda, kan bli certifierade som läs- och skrivvänliga. Det första steget på vägen dit är att ge ett erkännande till och vara öppen för att inkludera alla medarbetare med läs- och skrivsvårigheter.

En läs- och skrivvänlig arbetsplats bidrar till lika villkor för alla medarbetare – och det kommer såväl medarbetare som företag till gagns.

Frigör potentialen hos alla dina medarbetare

På en modern arbetsplats är det ett krav att man ska vara läs- och skrivkunnig på en viss nivå – för att kunna hantera maskiner, använda mjukvara, kommunicera med kolleger och kunder, och på det hela taget utvecklas som människa och medarbetare.

Och det med att ha läs- och skrivsvårigheter behöver varken vara tabubelagt eller vara ett hinder för något som helst. Inte med de moderna IT-hjälpmedel som finns. 

Det hela börjar med en medvetenhet om att det finns medarbetare som är dyslektiker eller som har andra läs- och skrivsvårigheter. Vi som människor är olika, också i vår medfödda förmåga att läsa och skriva. För att vara dyslektiker är ett medfött tillstånd, som man varken kan läsa eller träna sig från – men med rätt stöd behöver det inte utgöra svårigheter på en modern arbetsplats. Så länge det finns en öppenhet från både ledningens och medarbetarens sida, och så länge det finns en vilja att arbeta konstruktivt med de tillgängliga lösningarna och verktygen, går det absolut att lyfta medarbetarens nivå i läsning och skrivning.

Resultatet: medarbetare som är nöjda med sitt arbete, högre produktivitet, lägre personalomsättning och när allt kommer omkring en bättre arbetsplats för alla.

Porträtt av Henrik Ödkvist

Vill du veta mer om den läs- och skrivvänliga arbetsplatsen?

Kontakta Henrik Ödkvist och få ett icke bindande samtal, så hjälper han dig vidare.

Henrik Ödkvist, Key Account Manager
040 – 680 25 82
Skicka e-post