Vi holder stengt i uke 28, 29 og 30. Vi ønsker alle en god sommer!

Vitec MV-sertifisering

En Vitec MV-sertifisering deles ut til bedrifter som i likhet med oss ​​ønsker å vise at dysleksi og andre lese- og skriveutfordringer ikke er til hinder for utvikling og ambisjoner.

Hva er en Vitec MV-sertifisering?

Arbeidsglede, produktivitet og bunnlinje henger sammen – og kommunikasjon mellom mennesker legger til rette for dette. Men hva gjør du hvis det er stor spredning i det skriftlige nivået blant dine ansatte?

Ved å tilby IntoWords og tenke lese- og skrivevennlighet inn i arbeidsprosesser, medarbeiderutvikling og rekruttering, heves nivået på hele bedriftens kommunikasjon. Som et resultat ser vi høyere effektivitet, større arbeidsglede og flere muligheter for kompetanseutvikling.

Den lese- og skrivevennlige arbeidsplassen støtter like vilkår for alle ansatte – for både de ansatte og bedriften sitt beste.

Frigjør potensialet til alle dine ansatte

Det er et krav til den moderne arbeidsplassen at du må kunne lese og skrive på et visst nivå – for å betjene maskiner, bruke programvare, kommunisere med kollegaer og kunder og generelt sett for å utvikle deg som person og medarbeider.

Det å ha lese- og skriveutfordringer trenger hverken å være tabu eller til hinder for noe. Ikke med de moderne IT-verktøyene som er tilgjengelige i dagens samfunn.

Det hele starter med kunnskapen om at det finnes ansatte som er dyslektikere eller som har andre lese- og skriveutfordringer. Vi mennesker er forskjellige, også i vår medfødte evne til å lese og skrive. For det å være dyslektiker er en medfødt tilstand som du ikke kan lese eller trene deg ut av – men med riktig støtte trenger det ikke være en utfordring på den moderne arbeidsplassen. Så lenge det er åpenhet både fra ledelsen og den ansatte, og så lenge det er vilje til å jobbe konstruktivt med de tilgjengelige løsningene og verktøyene, er det fullt mulig å heve de ansattes nivå i lesing og skriving.

Resultatet: Ansatte som er mer fornøyde med arbeidet sitt, høyere produktivitet, bedre fastholdelse og til syvende og sist en bedre arbeidsplass for alle.

Portrett av Trude Husøy Malnes

Vil du vite mer om den lese- og skrivevennlige arbeidsplassen?

Kontakt Trude Husøy Malnes og ta en uforpliktende snakk om hvordan du kan gjøre bedriften eller arbeidsplassen din lese- og skrivevennlig.

Trude Husøy Malnes, Daglig leder
94381704
Send e-post