11 mars 2024

IntoWords är godkänd tjänst att använda i Stockholms stad

Alla kan läsa och skriva med IntoWords - och programmet är tillgängligt för alla i Stockholms stad.

IntoWords är med dig överallt.

IntoWords hjälper dig i skolan, på utbildningen, på jobbet och i sociala sammanhang där läsning och skrivning spelar roll.

I den diskreta verktygsraden har du flera funktioner som ger stöd i läsning och skrivning - oavsett ålder eller nivå, om det är hemma eller på jobbet, och på alla enheter och plattformar.

Lika villkor för alla 

IntoWords öppnar dörren till bättre resultat i skolan och på jobbet och ger större självsäkerhet och frihet. IntoWords är nu godkänd tjänst att använda i Stockholms stad. Du kan nu få tillgång till ett av nordens bästa läs- och skrivstödsverktyg för personer med dyslexi eller läs- och skrivutmaningar. Med IntoWords får du bl.a. 

  • Uppläsning
  • Förslag på ord
  • Tal-till-text
  • Grammatik
  • Skrivguides
  • och många fler funktioner som ger det nödvändiga stödet

Med hjälp av IntoWords kan du skriva uppgifter, läsa på om det aktuella ämnet, söka bakgrundskunskap och allt som krävs för att ta sig igenom skola, utbildning eller hjälpa dig i ditt arbete. Kolla med din skola eller arbetsgivare om du har IntoWords för alla dina plattformar: PC, Mac, Chromebook, Android och iPad/iPhone.

Alla ska ha lika förutsättningar för utbildning och möjlighet att fullfölja sin skolgång och drömutbildning. Kontakta oss för mer information om IntoWords eller få en demolicens och prova programmet själv

Kontakta oss för mer information om IntoWords eller få en demolicens och prova programmet själv.

I över 30 år har vi levererat läs- och skrivverktyg till skolor, kommuner och arbetsplatser i hela Norden och i flera andra europeiska länder. Med rätt läs- och skrivteknologi kan alla läsa och skriva hela livet.

Läs- och skrivteknologi är nödvändigt för vissa men bra för alla
Porträtt av Henrik Ödkvist

Kontakt Henrik Ödkvist

Kontakt Henrik Ödkvist för mer information om IntoWords eller få en demolicens och prova programmet själv

Henrik Ödkvist, Key Account Manager
040 – 680 25 82
Skicka e-post