Vitec MV

Mer enn 30 års erfaring med lese- og skriveteknologi.

Historien vår

Det hele startet i 1984 i Danmark, hvor vi var 'first movers' med et oppdrag om å integrere IT i undervisningen, og vi publiserte vårt første undervisningsprogram i 1986.

I 1995 lanserte vi det første lese- og skriveverktøyet, CD-ORD, og ​​i dag har vi en ledende posisjon innen lese- og skriveteknologi.

I 2014 skiftet vi navn fra Mikroverkstedet til MV-Nordic. Vi fikk vårt nåværende navn, Vitec MV, i 2017, da vi ble en del av den svenske gruppen Vitec Software Group.

I over 30 år har vi levert lese- og skriveverktøy til skoler, kommuner og arbeidsplasser i hele Norden, med flere europeiske land i vente. Med riktig lese- og skriveteknologi kan alle lese og skrive gjennom hele livet.

Enten du er elev på skolen, student eller trenger hjelpemidler hjemme eller på jobb, kan vi hjelpe. IntoWords er med deg overalt.

Lese- og skrivevennlighet fremmer utvikling – og alle mennesker har rett til de samme mulighetene til å utvikle seg.
Vitec MV

En del av Vitec Software Group

Vitec Software Group utvikler programvare for de unike behovene til spesifikke bransjer. Vitec er ledende innen Vertical Market Software i Norden og utvikler og leverer standard programvare til mange ulike bransjer. Vitec har 1050 ansatte, er notert på Nasdaq Stockholm og omsatte for 1571 millioner SEK i 2021.

Uten Vitec stopper.... 

Som konsern dekker Vitec mange forskjellige bransjer med samfunnskritisk programvare, inkludert utdanning, helse, finans og transport. Uten Vitec ville med andre ord store deler av samfunnet gått i stå.

IntoWords er kjerneproduktet hos Vitec MV, og vi har mer enn 30 års erfaring med å utvikle og levere lese- og skriveteknologi. Vi jobber dedikert for å sikre langvarige løsninger som også møter morgendagens behov. Det er derfor vi sier:

To rely on today - and tomorrow

Grunnlaget for vår felles bedriftskultur er våre verdier. I et konsern med ansatte i ulike forretningsenheter, på ulike steder og i flere land, er våre verdier limet som binder oss sammen og får oss til å jobbe for å fremme samme sak.

Med verdiene nedenfor som grunnlag for selskapet, skaper vi i fellesskap en kultur hvor vi trives, utvikler og skaper verdier for våre kunder og ansatte. Våre verdier viser vei i hverdagen.

Verdiene våre

Produktene er vårt grunnfjell

Vertical Market Software

Gjør det enkelt

Enkle løsninger vinner i lengden

Åpenhet og tillit

Samarbeid og ansvar gir resultater

Fremtiden med lese- og skriveteknologi

Vi hjelper elever og studenter med dysleksi eller andre lese- og skriveutfordringer til å lykkes og komme seg gjennom utdanningen og skoleløpet. Men dysleksi stopper ikke når du går ut av skolen.

Derfor vil vi tilby lese- og skrivestøtte i alle livsfaser. De siste årene har vi levert og formidlet lese- og skrivestøtte til alle som trenger kompenserende støtte til å lese og skrive på jobb. I 2022 var Salling Group den første i Danmark som fikk en Vitec MV-sertifisering, som en lese- og skrivevennlig arbeidsplass.

Vi leverer lese- og skriveteknologi til både store og små bedrifter, slik at alle ansatte kan utvikle seg og utnytte sitt fulle potensiale.