Om Vitec MV

Digitale verktøy som CD-ORD og IntoWords er for dyslektikere det samme som briller er for svaksynte: Nødvendige.

Når du som har dysleksi eller er en usikker leser tar verktøyene i bruk, kan du lese på lik linje med alle andre: Like hurtig, med like stor forståelse og på forskjellige språk. Dermed er det ikke lenger noen hindring for at du kan ta en utdannelse, få suksess på jobben eller delta i sosiale fellesskap på for eksempel Facebook og Twitter. 

Våre lese- og skrivestøttende verktøy CD-ORDog IntoWords er ikke en erstatning for å bli en god leser, hvor du leser med øynene. Verktøyene brukes som støtte på veien til å bli nettopp en god leser. Likevel er det i mange situasjoner ikke selve det å lese, eller avkode som er det viktige. Det viktigste er forståelsen og den læringen, kunnskapen, underholdningen eller det fellesskapet lesingen skaper grobunn for. Livskvalitet. 

Det er det vi arbeider for. 

25 års erfaring med lese- og skriveteknologi 

Vi er en nordisk programvarevirksomhet med base i Odense og datterselskap i Norge og Sverige. Tilsammen er vi ca. 60 dedikerte medarbeidereyt spesialiserte programvareutviklerepedagoger, konsulenter og supportere. 

mer enn 25 år har vi utviklet innovative og faglig velbegrunnede produkter til lesing, skriving og læring for alle. 

Vår historie 

Vi startet i 1984 og var ’first movers’ med et ønske om å integrere IT i undervisningen. Vi ga ut våre første undervisningsprogram i 1986. I 1995 lanserte vi vårt første lese- og skriveverktøyCD-ORD, og vi har i dag en førende posisjon innenfor lese- og skriveteknologi i Skandinavia. 

I 2014 endret vi navn fra MikroVerkstedet til MV-Nordic. Vårt nåværende navn, Vitec MV fikk vi 2017. Da ble vi en del av det svenske konsernet Vitec. 

En del av Vitec Software Group 

Vitec Software Group AB utvikler programvare til spesifikke bransjers unike behov – Vertical Market Software. Vitec-konsernet ble grunnlagt i 1985 som en spin-offvirksomhet fra Umeå Universitet og har i dag 800 medarbeidere i Norden.