GDPR for organisationer

GDPR för organisationer

EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018. Syftet med GDPR är att ge medborgarna mer kontroll över hur deras personuppgifter används.

GDPR är av särskild betydelse för dig som kund om du är en organisation, t.ex. en skola, en kommun eller ett företag. Det är organisationens ansvar att se till att nödvändigt personuppgiftsbiträdesavtal ingås med oss som behandlar organisationens personuppgifter. Om du kommer från en grundskola ingår vi i regel ett personuppgiftsbiträdesavtal med din kommun.

Korrekt behandling av personuppgifter är något som betyder mycket för oss. Vi har därför samarbetat med Price Waterhouse Coopers. Att följa GDPR är en hög prioritet för oss och vi arbetar kontinuerligt med att optimera vår personuppgiftssäkerhet.

Redovisningsbyrån Price Waterhouse Coopers förbereder en årlig ISAE 3000 GDPR-revision åt oss. I deras revisionsförklaring kan du ta reda på hur vi följer GDPR-reglerna och försäkra dig om att vi gör allt vi kan för att skydda de personuppgifter du anförtror oss.