Ordbok i IntoWords

Med ordboken I IntoWords kan du snabbt söka och klicka dig fram till ett ord, dess böjning och betydelse – även om du själv inte kan stava till ordet.

Ordboken hjälper dig med uppläsning, skrivstöd och klickbara genvägar. Det gör det enklare och snabbare att söka upp ord med hjälp av ordboken i IntoWords än i vanliga digitala ordböcker. 

Du kan även köpa till ordböcker på fler språk eller med ett särskilt fackspråk/yrkesspråk. 

Få en överblick över de möjligheter som ordboken ger dig. 

Ordböcker på svenska och andra språk 
Ordboken innehåller en svensk betydelse- och rättstavningsordbok, men du kan även få ordböcker för de europeiska huvudspråken – engelska, tyska, franska och spanska. 

Sök upp ord via ordlistan 
Du behöver endast markera eller klicka på ett ord i din text eller ordlista för att slå upp ordet. Du kan även få visuellt stöd för att ytterligare tydliggöra ordet, via en genväg till Googles Bildsök, om du har IntoWords Cloud. 

Läs- och skrivstöd integrerat i ordboken 
Du kan enkelt använda ordboken även om du har svårigheter med läsning och/eller skrivning, eftersom ordboken erhåller läs- och skrivstöd från IntoWords. 

Träna ditt ordförråd och din språkförståelse 
Ordboken kan användas både allmänt och som stöd för ditt ordförråd samt arbetet med rättstavning och grammatik. Om det finns ord som du inte förstår i ordförklaringen, kan du klicka direkt på dem och slå upp deras betydelse.  

Få all text uppläst 
Du kan få all text i ordböckerna uppläst. I de bilinguala ordböckerna skiftar uppläsningen mellan de två språken, så därför kan du både höra hur ordet uttalas och åtkomst till förklaringar även om du har läs- och skrivsvårigheter. 

Ordboken är med dig överallt 
Ordboken är integrerad i IntoWords Cloud och den är därför alltid till hands genom alla versioner av IntoWords , via din browser. 

Du kan få tre gratis ordsökningar per dag utan att logga in, på https://dictionary.intowords.com/