IntoWords på flera plattformar

IntoWords stödjer din läsning och skrivning online, på datorer, tablets, smartphones och Chromebooks. Oavsett om du använder Google Apps eller Office 365.

Välj den plattform som fungerar bäst för dig eller använd verktyget tvärs över plattformar – exempelvis i en miljö där du använder din egen device. 

I överblicken här, är det fokus på de saker som detta enkla verktyg särskiljer sig i: 

 • IntoWords Cloud
  IntoWords Cloud är ett plugin till din Chrome- eller Edgebrowser och används online i Google Apps eller i Office 365. Specifikt för IntoWords Cloud är att Google bildsök finns i ordboken, samt Margit Gades skrivmallar. Du får dessutom integrerade fackordböcker och en Diktamenprofil som sparar tid vid rättstavningsdiktamen. Det Cloud-baserade verktyget uppdateras automatiskt.  
 • IntoWords till iPad och iPhone 

  På din iOS-tablet och smartphone har IntoWords ett särskilt tangentbord som ger läs- och skrivstöd i alla dina appar. På iPad kan du arbeta med delad skärm och designa ditt eget tangentbord. IntoWords till iOS-plattformen hämtas i App Store.

 • IntoWords till Android-tablets och smartphones 
  Även här är IntoWords ett särskilt tangentbord som ger dig läs- och skrivstöd i alla dina appar. IntoWords till Android-plattformen hämtas i Google Play. 

 • Om du vill arbeta på Windows PC (offline) 
  … får du den bästa hjälpen med läs- och skrivstödsverktyget CD-ORD. IntoWords och CD-ORD bygger på samma teknologi. Tillsammans hjälper de dig med uppläsning och kontextbaserade ordförslag i bästa kvalitet och på alla plattformar.