Funktioner i IntoWords

Få en överblick över de inställningar som utgör läs- och skrivstödet i IntoWords.

Vissa skillnader i funktionaliteten i IntoWords på olika plattformar beror vanligtvis på begränsningar i plattformen.