Download

Du får her adgang til alle programmer, du abonnerer på – både til installation og til afvikling i din browser. Når du har hentet programmet, skal du logge ind med MV-Login eller UNI-Login. I menuen herunder vælger du det program, du skal bruge.

Alle

10-Finger

10-Finger - tastaturtræning med mening

Afsætning - niveau B, Trojka, erhvervsøkonomi

Alle lægefaglige fagord fra Munksgaard

Alle sprogpakker (til MAC)

Anatomi og fysiologi - Hånden på hjertet, Munksgaard

Anatomi, Hovedstadens Ordblindeskole, SOSU

Anatomisk billedordbog, Munksgaard

Anlægsstruktørbogen, Praxis, bygge og anlæg

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring, Praxis, smed

Autobogen, Praxis

Autostartbogen, Praxis

Basisbog i medicin og kirurgi, Munksgaard

Basisbog i sygdomslære

Beskæftigelsespolitik og socialt arbejde, Hans Reitzel

Bevægeapparatets anatomi

Bevægelse og idræt, Munksgaard, pædagogisk assistent

Biler, Hovedstadens Ordblindeskole, auto

Biologi, Seges, landbrug

BIOS A, Gyldendal, biologi

BIOS B, Gyldendal, biologi

BIOS C, Gyldendal, biologi

Bygge og anlæg, Hovedstadens Ordblindeskole

CD-ORD Windows (10.4)

Danmark i en global verden, Systime, samfundsfag

Dansk, Munksgaard, pædagogisk assistent

Den motiverende samtale - støtte til forandring, Munksgaard

Den sundhedsvidenskabelige opgave

Det historiske overblik, Gyldendal, historie

Det kvalitative interview, Hans Reitzel

El, Hovedstadens Ordblindeskole, elektronik

Elektronikbogen, Praxis

Epoxy - personlig sikkerhed, Praxis, maler

Erhvervsret - niveau C, Trojka, erhvervsøkonomi

Erhvervsøkonomi - niveau C, Trojka, erhvervsøkonomi

Ernæring - Hånden på hjertet, Munksgaard

Ernæring, sundhed og sygdom, Munksgaard

Etik i sundhedsvæsenet, Munksgaard

Etik og værdier i pædagogers arbejde

Fagord for pædagogisk assistent

Fagordlister (CD-ORD Windows)

Fandango 3, Gyldendal, dansk

Fandango 5, Gyldendal, dansk

Fandango 6, Gyldendal, dansk

Fandango 7, Gyldendal, dansk

Forebyggelse og rehabilitering, Munksgaard, SOSU

Forebyggende sundhedsarbejde, Munkgaard

Forskningsmetode i praksis

Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab

Frisør - grundforløb, Praxis

Frisør - hovedforløb, Praxis

Fødevarer, Praxis, kok

Gastronom, Praxis, kok

GEOS GEOGRAFI A, Gyldendal, geografi

Grundbog for sprøjteførere, Seges, landbrug

Grundbog i almen medicin, Munksgaard

Grundbog i psykiatri

Grundforløb 2 - SOSU, Munksgaard, SOSU

Grundforløb 2, Munksgaard, pædagogisk assistent

Helt - ikke stykkevis og delt

Hent alle fagord fra Gyldendal

Hent alle fagord fra Trojka

Historie 5, Gyldendal, historie

Historie 7, Gyldendal, historie

Historie 8, Gyldendal, historie

Historie 9, Gyldendal, historie

Hit med historien 6, Gyldendal, historie

Hit med historien 7, Gyldendal, historie

Hukommelsesleg Flex

Hvordan organisationer fungerer- en indføring i organisation og ledelse, Hans Reitzel

Hydraulik, Praxis, teknik

Håndbog i lægemidler, Munksgaard

Håndbog om kroppen, Munksgaard, SOSU

Håndbog til pædagoguddannelsen

Idrætsteori, Vitec MV, idræt

Industriteknologi, Praxis, teknik

Inklusionens pædagogik, Hans Reitzel

Installationsvejledning til IntoWords

Interview - Det kvalitative forskningsinterview som håndværk, Hans Reitzel

IntoWords Android

IntoWords Android APK-fil

IntoWords Cloud

IntoWords iOS

IntoWords Mac

IntoWords Mac (tidl. CD-ORD Mac)

IntoWords Skriv

IntoWords til SPS-vejledere

IntoWords Windows

IntoWords Windows offline

IT, Vitec MV

Jura, Hovedstadens Ordblindeskole

Kamp om anerkendelse, Hans Reitzel

Klinik

Kloakmesterarbejde, Praxis, kloakering

Konkurrencestaten, Hans Reitzel

Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation, Munksgaard, SOSU

Kosmos A, Gyldendal, fysik/kemi

Kosmos B, Gyldendal, fysik/kemi

Kosmos C, Gyldendal, fysik/kemi

Kultur og aktivitet, Munksgaard, pædagogisk assistent

Kvalitative metoder, Hans Reitzel

Landbrugsbyggeri, Seges, landbrug

Litteraturens veje, Systime, dansk

Litteraturhistorien - på langs og på tværs, Systime, dansk

Liv og religion 5, Gyldendal, kristendomskundskab

Liv og religion 6, Gyldendal, kristendomskundskab

Liv og religion 7/8, Gyldendal, kristendomskundskab

Liv og religion 9, Gyldendal, kristendomskundskab

Lægemiddelregning, Munksgaard

Malkekvæg, Seges, landbrug

Mark og maskiner, Seges, landbrug

Maskinlære, Hovedstadens Ordblindeskole, teknik

Maskinmester, Hovedstadens Ordblindeskole, teknik

Matematik i udskoling, Vitec MV, matematik

Matematikleg Flex

Medicinpræparater, Vitec MV, SOSU

Mellemmenneskelige aspekter i sygepleje, Munksgaard

Mellemtrin matematik, Vitec MV, matematik

Metodebogen, Hans Reitzel

Metodiske tilgange i socialt arbejde

Mikrobiologi - Hånden på hjertet, Munksgaard

MiVo

Murerbogen, Praxis, murer

Natur og teknik mellemtrin, Vitec MV, natur/teknik

Naturens univers 7, Alinea, fysik/kemi

Naturens univers 8, Alinea, fysik/kemi

Naturens univers 9, Alinea, fysik/kemi

Naturfag niveau F og E, Munksgaard, SOSU

Naturfag trin 2, Munksgaard, SOSU

Naturfag, Munksgaard, SOSU

Neurologisk undersøgelse, Munksgaard

Neuropædagogik, Munksgaard, SOSU

Odontologi, Munksgaard

Praktikbogen

Projekt Samfundsfag, Gyldendal, samfundsfag

Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi, Munksgaard, SOSU

Psykiske lidelser

Psykologiens veje, Systime, psykologi

Pædagogens undersøgelsesmuligheder

Pædagogik i dagtilbud

Pædagogik og psykologi, Hovedstadens Ordblindeskole

Pædagogik, pædagogisk assistent

Samfundsfag - niveau C, Trojka, samfundsfag

Samfundsfag C, Systime, samfundsfag

Samfundsfag, Munksgaard, pædagogisk assistent

Samfundsstudier, Gyldendal, samfundsfag

Skriveguides

Smedebogen, Praxis, smed

Social analyse og handling, Hans Reitzel

Socialpædagogik - en grundbog, Hans Reitzel

Socialpædagogik - Integration og inklusion i det moderne samfund, Hans Reitzel

Socialrådgivning og socialt arbejde

Sociologi i socialrådgivning og socialt arbejde

Somatisk sygdomslære og farmakologi, Munksgaard, SOSU

Sosu, Munksgaard, SOSU

SOSU-fagord fra Munksgaard

Sprog, kommunikation og psykologi, Munksgaard, pædagogisk assistent

Stemmepakke (arabisk, kinesisk og russisk)

Kontakt os hvis du ønsker andre sprog

Stråledoser, stråleskader, strålebeskyttelse, Munksgaard

Stærkstrøm, Hovedstadens Ordblindeskole, elektronik

SubReader School

Sundhedsfag, Munksgaard, pædagogisk assistent

Sundhedsfaglig ordbog, Munksgaard, SOSU

Sundhedspædagogik og kommunikation, Munkgaard, SOSU

Sundhedssociologi, Hans Reitzel

Svineproduktion, Seges, landbrug

Sygdomslære - Hånden på hjertet, Munksgaard

Sygepleje, Munksgaard, SOSU

Tagkonstruktioner, Praxis, tømrer/snedker

Tandklinikassistent grundforløb, Praxis

Tandklinikassistent hovedforløb, Praxis

Teknisk matematik, Praxis, matematik

Træsamlinger og lette konstruktioner, Praxis, tømrer/snedker

Tværprofessionelt samarbejde, Hans Reitzel

Tømrer/snedker, Hovedstadens Ordblindeskole

Udsatte børn og unge

Verden efter 1914 - i dansk perspektiv, Systime, historie

Videnskabelig teori og metode

Videnskabsteori sundhed

Videnskabsteori, Hans Reitzel

Vild med dansk 7, Gyldendal, dansk

Vild med dansk 8, Gyldendal, dansk

Vild med dansk 9, Gyldendal, dansk

Æstetik og læring, Hans Reitzel

Åbn MV-ID Administration