Fackordböcker

Ämnesordlistor gör det enklare att skriva fackmässigt med hjälp av ämnesord med CD-ORD och IntoWords.

Med ämnesordlistor kan du skriva ämnesord som ”tryckbegränsningsventil” och ”abscess”, svåra och ovanliga ord, som kanske inte kommer upp i ordförslagen i de vanliga ordlistorna i CD-ORD och IntoWords. De är relevanta ord för dig när du skriver ämnes- eller branschspecifika texter på jobbet eller utbildningen. 

Skriv ämnessäker och precist. 

De enskilda ämnesordllistorna är gjorda utifrån ordförråd i läroböcker som används i grundskolan, på gymnasiet och på högskolan. Därmed har ordböckerna direkt sammanhang med de facktermer som just din utbildning använder. 

Till många branscher och ämnen 

Bland våra ämnesordlistor finns; Medicinska termer, Motor och verkstad samt Byggtermer, för att nämna några. 

I IntoWords är ämnesordlistorna integrerade i menyn men i CD-ORD kan du hämta dem här, utan extra kostnad.