Fackordböcker

Fackordböcker gör det enklare att skriva på fackspråk med CD-ORD och IntoWords.

Med fackordböckerna kan du skriva fackord som tryckbegränsningsventil och abscess, svåra och ovanliga ord, som kanske inte kommer upp i ordförslagen i de vanliga ordlistorna i CD-ORD och IntoWords. De är relevanta ord för dig när du skriver ämnes- eller branschspecifika texter på jobbet eller utbildningen. 

Skriv ämnessäker och precist. 

De enskilda fackordböckerna är gjorda utifrån ordförråd i läroböcker som används i grundskolan, på gymnasiet och på högskolan. Därmed har ordböckerna direkt sammanhang med de facktermer som just din utbildning använder. 

Till många branscher och ämnen 

Bland vår över 100 olika fackordböcker finns; Medicinska termer, Motor och verkstad samt Byggtermer, för att nämna några. 

I IntoWords och CD-ORD till Mac är fackordböckerna integrerade i menyn men i CD-ORD till Windows kan du hämta dem här, utan extra kostnad.