CD-ORD

Med CD-ORD kan alla läsa och skriva.

 

CD-ORD möjliggör potentialen för barn, unga och vuxna med läs- och skrivsvårigheter. Oavsett vilken nivå du studerar på, var du arbetar eller om du är hemma, kommer programmet ge dig det läs- och skrivstöd du behöver på din Windows-dator. 

CD-ORD frigör texten 

Med stöd av uppläsning och kontextbaserade ordförslag hjälper CD-ORD dig vid långsam läsning och med skriv- och stavfel. Eftersom CD-ORD installeras på din dator, fungerar den i alla situationer, även när du är offline. Det ger större frihet, självförtroende och banar väg för din akademiska succé. 

Läs- och stavningshjälp efter ditt behov

CD-ORD ger dig unika inställningsmöjligheter, som kan stödja just dina personliga behov eller specifika läs-och skrivmål. Det gör CD-ORD till ett väldigt flexibelt och personligt läsoch skrivstödsverktyg.