Material att implementera i undervisningen

Vi har tagit fram olika utbildningsmaterial som du kostnadsfritt kan implementera i din undervisning. Materialet har till uppgift att stärka den enskilde elevens läs- och skrivglädje.