IntoWords

Med hjelp fra IntoWords kan barn og voksne med dysleksi og andre skriftspråklige utfordringer lese og skrive.

IntoWords hjelper deg på skolen, i høyere utdanning, på jobben og i sosiale sammenhenger hvor lesing og skriving spiller en viktig rolle. IntoWords sine lese- og skrivestøttende funksjoner brukes for eksempel av nye lesere i begynnerundervisningen, til inkludering og differensiering av undervisningen og for å støtte tospråklige medarbeidere.   

Les raskere og få mer kunnskap  

IntoWords’ opplesing hjelper deg som leser sakte eller usikkert – både med å avkode og med leseforståelsen. IntoWords kan lese opp for deg på opptil 25 forskjellige språk, deriblant engelsk, tysk, spansk og arabisk. Den integrerte OCR-skanneren gjør all tekst tilgjengelig for opplesing.  

Skriv mer nøyaktig og unngå feil  


Med skrivehjelp og kontekstbaserte ordforslag fra IntoWords skriver du bedre og raskere. Ekstra fagordlister kan gi deg et ordforråd som passer til det emnet du skriver om, din utdannelse eller din bransje. I IntoWords Cloud for PC, Chromebook eller Mac, finner du skrivemaler som støtter skriveprosessen trinn for trinn.  

IntoWords åpner dører til bedre resultater i skolen eller på jobben, og større selvtillit og frihet i hverdagen.