Ordbok i CD-ORD

Med ordboken i CD-ORD kan du raskt søke og klikke deg frem til et ord, detbøyning og betydning – selv om du ikke kan skrive ordet. 

Ordboken hjelper deg med opplesing, skrivestøtte og klikkbare snarveier. Det gjør det lettere og raskere å slå opet ord med ordboken i CD-ORD enn med en alminnelig digital ordbok. 

Se oversikt over hvordan ordboken fungerer.  

Ordbøker på bokmål og nynorsk 
Ordboken inneholder digital utgave av Bokmålsordboka og Nynorskordboka. 

Slå opp ord via ordforslagene 
Du må bare markere eller klikke på et ord i teksten din eller ordlisten for å slå opp ordet. Du kan også få visuell støtte til å forstå ordet via en snarvei til Google Bildesøk. 

Lese- og skrivestøtte integrert i ordboken 
Ordboken inneholder skrive- og lesestøtten fra CD-ORD og er derfor enkel å bruke selv om du har utfordringer med å lese eller skrive. 

Tren ordforråd og språkforståelse 
Ordboken kan også brukes for å styrke ditt ordforråd og i arbeidet med rettskriving og grammatikk. Er det ord i ordforklaringen som du ikke forstår, kan du klikke på dem og få vite hva ordet betyr. 

All tekst leses opp 
Du kan få lest opp all tekst i ordbøkene

Ordboken er med deg overalt 
Ordboken er integrert i CD-ORD og er derfor alltid tilgjengelig når du bruker verktøyet.