Funksjoner i CD-ORD

Hvordan hjelper CD-ORD meg med å lese og skrive?

CD-ORD er et verktøy som hjelper deg med å lese og skrive – og her får du en kort gjennomgang av de ulike funksjonene. 

 

EN OVERSIKT OVER CD-ORDS LESE- OG SKRIVEFUNKSJONER