Fagordlister

Fagordlister til CD-ORD og IntoWords gjør det enklere å bruke fagord og begreper når du skriver.  

Med fagordlistene kan du utvide ordforrådet ditt. Du kan skrive fagord som trykkbegrensningsventil og degraissere, ord som ikke uten videre dukker opp i listen av ordforslag til CD-ORD eller IntoWords. Når du skal skrive fag- eller bransjespesifikke tekster på skole eller jobb, kan du aktivere fagordlisten du trenger.  

 

Få skrivehjelp til fagordene 

De enkelte fagordlister er laget ut fra ordforrådet i lærebøker som brukes i grunnskole og høyere utdannelse. Fagordlistene har derfor direkte sammenheng med fagtermer du møter i din utdannelse.  

 

Til flere fag og bransjer 

Med fagordlistene får du hjelp til å skrive ord som blant annet brukes innen fagområdene bygg og anlegg, elektro og restaurant- og matfag. 

IntoWords Cloud og IntoWords til Mac er fagordlistene integrert i menyen. Per i dag har vi 3 ordbøker til IntoWordsbygg og anlegg, elektrofag og grafikk 

Til CD-ORD har vi 9 fagordlister. Se oversikt og hent fagordlister her. 

Vi arbeider med å få på plass flere ordlister. Send oss gjerne en mail om dere har ønsker om spesifikke ordlister vi bør legge til.