Bestill et kurs med IntoWords og Aski Raski

Få elevene dine til å føle mestring i lese- og skriveopplæringen.

Fra tid til annen setter vi opp kurs ulike steder i Norge hvor du kan komme på kurs med IntoWords og Aski Raski. Du kan også bestille oss for skolen eller kommunen din.

IntoWords og Aski Raski tilbyr to ulike kurs. Les mer nedenfor.

Lese- og skriveopplæringen i et forebyggende, korrigerende og kompenserende perspektiv

På kurset får du en grundig innføring i relevant teori om barns lese- og skriveutvikling. Du får demonstrert IntoWords og Aski Raski, og sett hvordan disse programmene kan brukes og hvordan de kan komplementere hverandre i et forebyggendekorrigerende og kompenserende perspektiv. Etter kurset vil du sitte igjen med kunnskap om hvordan du kan støtte eleven i å bruke verktøyene i de ulike fasene.

Du blir også presentert for hvilke tiltak det er relevant å tenke for hvilke elever, og i hvilke faser av opplæringen disse trenger størst fokus. Kurset er praksisrettet og vil gi dere konkrete forslag til gode undervisningsopplegg som kan tas med tilbake i klasserommet.

Den første lese- og skriveopplæringen

På kurset forteller Trude om IntoWords, og Ingunn om barns lese- og skriveutvikling.
Du får konkrete tips til aktiviteter som blant annet styrker elevenes fonologiske bevissthet, samt hvordan klassen kan jobbe med tekst. Få en grundig innføring i både verktøy og konkrete metoder, som støtter opp om alle ferdigheter innen lese- og skriveopplæring på dette kurset. 

 

En inspirerende kursdag som har løftet kvaliteten på hvordan lærerne bruker Aski Raski og IntoWords ut mot elevene.
Kursdeltaker til IntoWords og Aski Raski kurs

Trude Husøy Malens

Trude Husøy Malnes er pedagogisk veileder i Vitec MV og har mange års erfaring som kontaktlærer, skoleleder, leseveileder og spesialpedagog.

Ingunn Vatshelle Bratberg

Ingunn Vatshelle Bratberg er kursansvarlig og innholdsutvikler i Aski Raski. Hun har i mange år jobbet med temaet lese- og skriveopplæring og lese- og skrivevansker.